Regiony České republiky

Stránky této internetové učebnice jsou určeny pro výuku vlastivědy žákům základních škol. Popis naší vlasti zde najdeme rozdělený podle současného krajského uspořádání.

region

Česká republika vznikla jako samostatný stát dne 1. ledna 1993 po rozdělení České a Slovenské federativní republiky. Její základ byl položen po ukončení 1. světové války dne 28. října 1918 založením Československé republiky.

Hlavní město: Praha
Celková rozloha: 78 860 kilometrů čtverečních
Přibližný počet obyvatel: 10 milionů
Od 1. ledna 2000 je Česká republika rozdělena na 14 krajů.