Přírodní zajímavosti

Na území Olomouckého kraje se nachází naše nejhlubší propast, Hranická propast. V Mladečských jeskyních bylo nalezeno mnoho koster lidí a jejich nástrojů ze starší doby kamenné. Na svazích Hrubého Jeseníku byly vybudovány Lázně Jeseník. Na území kraje byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví.

Hranická propast

hranic_vHranická propast je nejhlubší propastí České republiky. Její mohutné nálevkovité ústí se otvírá ve svahu nad pravým břehem Bečvy mezi Hranicemi a Teplicemi nad Bečvou. Propast tvoří 70 metrů hluboký suchý jícen, na jehož dně je „bezedné“ jezírko, které šikmo se svažujícím kráterem pokračuje do nitra země. Jeho definitivní hloubka stále zůstává hádankou, zatím je potvrzeno 329 metrů. Za svůj vznik i hloubku vděčí vystupujícím termálním pramenům s vysokým obsahem kysličníku uhličitého. Propast poprvé vyznačil ve své světoznámé mapě Moravy Jan Amos Komenský.

Javoříčské jeskyně

javoricko_vJedny z našich nejkrásnějších jeskyní vynikají velkými podzemními prostorami a velkolepou krápníkovou výzdobou mnoha forem a barev. Představují několik kilometrů dlouhý jeskynní systém s mohutnými dómy, chodbami a propastmi. Vyhloubil ho podzemní potok Špraněk. Javoříčské jeskyně se nacházejí nedaleko hradu Bouzov. Jejich největší prostorou je Dóm gigantů s mamutími rozměry krápníků, jezírky s jeskynními perlami, záclonami a sintry bílé a červené barvy. Křehký půvab nalezneme v Pohádkové jeskyni či Síni tisíců brček. Třípatrové prostory dosud nevydaly všechna svá tajemství. Naši obrazotvornost probudí tajuplné, nepřístupné nižší patro, protkaném složitým labyrintem chodeb s propastmi, upadajícími do hloubky až 60 metrů.

Jeseník a Lázně Jeseník

jesenik_vMěsto Jeseník leží na soutoku říček Staříč a Bělá na severním úpatí Hrubého Jeseníku. Je nazývané perlou Jesenicka. V minulosti se tu rozvíjela těžba železné rudy, později i zlata a stříbra. Dominantní památkou je gotická vodní tvrz později přebudovaná na zámek. Dnes zde sídlí vlastivědné muzeum. Zajímavou pamětihodností je mohutný bludný balvan před tvrzí, doklad výskytu ledovce ve starších čtvrtohorách. Nedaleko Jeseníku leží Lázně Jeseník, lázně, které dosáhly světové proslulosti díky místnímu rodáku Vincentu Priessnitzovi, zakladateli vodoléčby. Nádherné prostředí a prameny tu pomáhají léčit poruchy krevního oběhu, astma a další choroby. Lázeňskou kolonádu zdobí řada pomníků a plastik.

Jeseníky

kjeseniky_vChráněná krajinná oblast Jeseníky zaujímá nejvyšší moravské pohoří – horský masiv Hrubého Jeseníku. Na svahu nejvyšší moravské hory Praděd je chráněno údolí Bílé Opavy s řadou peřejí a vodopádů. Dále oblast obsahuje místa původního bukojedlového porostu pralesovitého charakteru s javorem a jilmem. Západně od Pradědu je chráněno strmé údolí Divoké Desné. Pochopitelně je chráněn vrchol Pradědu, Petrovy kameny, ledovcový kar s bohatou horskou květenou, rašeliniště, Velká kotlina a jezírka u Rejvízu.

Litovelské Pomoraví

pomoravi_vChráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví ochraňuje ojedinělou vnitrozemskou říční deltu Moravy s cennými rostlinnými společenstvy. Rozprostírá se přímo v srdci Hané mezi starobylými městy Olomouc a Mohelnice. Kromě říční delty ji tvoří komplex rozsáhlých lužních lesů a luk, unikátní v rámci celé Evropy. Mimoto zahrnuje toto území i chlumní listnaté lesy Doubrava a krasový vrch Třesín s Mladečskými jeskyněmi. V oblasti pravidelně hnízdí asi sto druhů ptáků. Žijí zde bohaté populace ryb a obojživelníků, raci, užovky, vydry, bobři.

Mladečské jeskyně

mladec_vV Mladečských jeskyních si připomeneme nejstarší historii lidstva, neboť zde ochranu před zimou a zvěří hledal pravěký člověk. Kromě lidských koster tu byly objeveny i nejrozličnější kamenné nástroje a ohniště. Odpradávna známé jeskyně se nacházejí nedaleko Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Puklinové chodby a dómy, bohatě zdobené krápníky protkávají vápencový vrch Třesín. Svou poklonu mocné přírodě v jeskyních můžeme složit v příznačně nazvaném Chrámu přírody či v překrásné Panenské jeskyni.

Rejvíz

rejviz_vTajemné a pochmurné Velké mechové jezírko uprostřed rašeliniště najdeme nedaleko obce Rejvíz ležící v lesích pohoří Hrubý Jeseník. Horská obec Rejvíz leží v nadmořské výšce 800 metrů, takže se jedná o nejvýše položenou obec ve Slezsku. Jméno osady vzniklo zkomolením německého názvu Reihwiesen – bohaté louky. V hostinci U jezerního pastýře majitel vyřezával židle s portréty stálých návštěvníků. Přírodní rezervace Rejvíz je největším rašeliniště Moravy a Slezska. V místech Velkého mechového jezírka prý kdysi stávalo bohaté město Hunohrad. Jeho obyvatelé vynikali lakotou a necitelností. Jednou utopili v jezírku žebráka, který prosil o almužnu. Město se s velkým hřmotem propadlo do země a jeho místo zalila voda. Na dně jezírka se prý dodnes skrývají utopené poklady.

Teplice nad Bečvou

teplice_vTeplice nad Bečvou leží v kopcovitém terénu v údolí řeky Bečvy. Jsou to jedny z nejznámějších lázní Olomouckého kraje. Existují od 16. století a léčí se zde pomocí vody z pramenů zemité termální kyselky s vysokým obsahem kysličníku uhličitého. Na léčení sem jezdí nemocní s chorobami oběhového, nervového a pohybového ústrojí. Přímo v areálu lázní se nacházejí unikátní Zbrašovské aragonitové jeskyně, jejichž výzdobu tvoří minerály kuriózně připomínající koblihy. Lázeňské budovy jsou umístěné v nádherné parkové krajině.

!vlevo!vpravo