Města

Střední Čechy tvoří široký prstenec kolem hlavního města České republiky, Prahy. Prakticky všechna města v tomto kraji se díky své dlouhé historii mohou pochlubit starobylým historickým jádrem. Krajským městem středočeského kraje je Praha. Další velká města kraje jsou Mělník, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Benešov, Příbram, Beroun, Rakovník a Kladno.

Benešov

benesov_vV kopcovité krajině jižně od řeky Sázavy leží město Benešov. Své jméno dostalo po svém zakladateli Benešovi. Spolu s blízkým konopišťským panstvím získali Benešov Šternberkové. Z jejich erbu je odvozen městský znak, zlatá osmicípá hvězda v modrém poli. Na nejvyšším místě města, na Karlově, stojí kostel svatého Mikuláše. Významnou památkou je bývalá barokní piaristická kolej s kostelem svaté Anny vyzdobená sochami a obrazy předních soudobých umělců. Jádrem Benešova bývalo velké náměstí, v 16. století rozdělené blokem domů do dvou částí.

Beroun

beroun_vNázev města Beroun odvozujeme od italské Verony. Beroun byl založen na pravidelném půdorysu s obdélníkovým náměstím. Chránila ho vysoká kamenná hradba s cimbuřím zesílená hranolovitými věžemi a dvěma branami. Ve městě můžeme zhlédnout řadu renesančníchbarokních domů. V Berouně se narodil básník František Branislav, na zdejším piaristickém gymnáziu studoval Josef Jungmann. Město je východiskem do dvou chráněných krajinných oblastí – Českého krasuKřivoklátska.

Kladno

Kladno je největším městem středních Čech. Na konci 18. století zde byla zcela náhodně objevena ložiska černého uhlí. Na začátku 19. století vznikaly první doly. V polovině 19. století byla nedaleko Kladna objevena bohatá ložiska železné rudy. Tak započal rozvoj kladenského železářství. Na počátku 20. století Poldina huť jako první v českých zemích zavedla výrobu oceli v elektrických pecích. V době protektorátu se Kladno stalo silným centrem protinacistického odboje, právě kladenské gestapo se podílelo na zničení Lidic.

Kolín

kolin_vKolín je hospodářským a kulturním centrem středního Polabí. Založil ho Přemysl Otakar II. kolem roku 1257. Velký rozvoj přineslo postavení železniční trati v 19. století. Výraznou dominantou města je raně gotický trojlodní kostel svatého Bartoloměje. Při něm stojí zvonice a mladší barokní kostnice. Hezký je soubor původně gotických domů na náměstí, později upravených barokně. V Kolíně se narodil známý rybníkář Jakub Krčín z Jelčan. Dlouhé roky tu působil kapelník František Kmoch.

Kutná Hora

kutnahora_vHistorické jádro Kutné Hory je zapsané v seznamu UNESCO jako ojedinělý soubor středověké a barokní architektury. Město vznikalo překotně kolem rozrůstajících se stříbrných dolů. K rozkvětu města došlo za vlády přemyslovského krále Václava II., kdy se zde razily mince ze stříbra vytěženého z okolních dolů. Zdejší Vlašský dvůr se stal ústřední královskou mincovnou. Později jej Václav IV. proměnil v reprezentační panovnické sídlo. Nejvyhledávanější památkou je Chrám svaté Barbory – patronky horníků. Uvnitř upoutá náš pohled kruchta s rokokovým zábradlím, sloupová kazatelna z roku 1665 či rokokové varhany.

Mělník

V tomto městě na soutoku řek Vltavy a Labe má velmi starou tradici vinařství. S pěstováním vinné révy zde začala kněžna Ludmila a později v této činnosti pokračoval král Karel IV., který sem přivezl révu z Burgunska. Každý rok v září se zde koná slavnostní vinobraní. Nejznámějším vínem z této oblasti je Ludmila. Mělník patřil mezi věnná města českých královen. Žila tu Eliška, manželka Jana Lucemburského, či Johana z Rožmitálu, manželka Jiřího z Poděbrad. Dominantou města je věž kostela svatého Petra a Pavla stojící na nejvyšším místě opukového ostrohu, strmě spadajícího k Labi. V sousedství najdeme zámek stojící na místě bývalého knížecího hradu.

Mladá Boleslav

mboleslav_vMladá Boleslav je významným centrem dolního Pojizeří. Již v 10. století tady stál knížecí hrad založený Boleslavem I. Na jeho místě byl ve 14. století vystavěn pevný hrad, v 18. století přeměněný na kasárna. Je nápadnou dominantou města. V Mladé Boleslavi najdeme Škoda auto muzeum, které představuje vývoj této automobilové značky. Její začátky sahají do konce 19. století, kdy dva průkopníci českého automobilismu, mechanik V. Laurin a knihkupec V. Klement, založili dílnu na výrobu jízdních kol a později motocyklů. Již v roce 1905 opustil brány továrny první automobil. Tím byl položen základ tradice, která vynesla značku Laurin & Klement (později Škoda) na výsluní světové výroby automobilů.

Nymburk

nymburk_vNymburk býval jedno z nejvýstavnějších a nejvýznamnějších českých měst. Z té doby se dochovala řada historických památek. Mezi nimi vynikají zbytky středověkého opevnění. Dominantou města je kostel svatého Jiljí, ojedinělá cihlová gotická stavba. Vedle renesanční radnice si tu můžeme prohlédnout řadu dalších renesančních domů. Budování železnice v 19. století proměnilo Nymburk v důležitou železniční křižovatku. Svá dětská a studentská léta prožil v nymburském pivovaře spisovatel Bohumil Hrabal.

Poděbrady

podebrady_vPoděbrady jsou lázeňským městem a letoviskem na Labi. Sídlí zde sklárny Bohemia. Město vzniklo díky brodu, kterým tu Labe protínala prastará dálková obchodní cesta z Prahy do Slezska a Polska. Šlo o osadu „pode brody“ (Poděbrady). Přemysl Otakar II. tu dal zbudovat kamenný vodní hrad. Podle některých historických pramenů se v Poděbradech narodil český král Jiří z Poděbrad, který vládl po husitských válkách. Na počátku 20. století zde byl nalezen minerální pramen s léčivými účinky. Lázeňské centrum je ukryté v zeleni parků a krásné okolní přírodě na březích řeky Labe. Léčí se zde hlavně onemocnění srdce.

Příbram

pribram_vVe starém hornickém městě Příbram najdeme hornické muzeum, největší svého druhu v České republice. Na odvalu jedné ze šachet bylo položeno 180 metrů kolejí a na ně byla instalována důlní technika zde používaná v rudných a uranových dolech. Je možné sfárat do podzemí, projet se vláčkem Prokopskou štolou až k nejhlubší jámě revíru. Z Příbrami vede kryté schodiště na Svatou Horu, která byla kdysi největším a nejproslulejším poutním místem v Rakousku. Chrám s ambity, kaplemi, zvonicí a přilehlou rezidencí byl vystavěn jezuity v 17. století.

Rakovník

rakovnik_vPůvodně tu bývala slovanská osada na staré obchodní stezce. Od císaře Rudolfa II. získal Rakovník výsady královského města. Ve středověku se stal významným chmelařským střediskem. V 19. století se v okolí města rozšiřovala těžba uhlí, na ni navázalo dobývání keramických jílů a s ním související keramická výroba. Od začátku 20. století je Rakovník proslulý výrobou kachlových kamen, mýdel, zpracováním tuků. Dále rozvíjí chmelařství a pivovarnictví.

Vlašim

vlasim_vMěsto je centrem Poblanicka. Nad řekou Blanicí tu byl postaven hrad, který chránil brod. Později byl hrad přestavěn na renesanční zámek, u kterého byl založen anglický park. Ten byl doplněn romantickými stavbami (čínský pavilon, Amorův templ, mešita). Dnes zámek patří městu a je v něm umístěno muzeum. Ve městě vznikly na počátku 20. století dílny na obuv, po 1. světové válce byly rozšířeny na továrny. V bývalé knížecí oboře firma Sellier & Bellot vyráběla střelivo.

!vlevo!vpravo