Vodstvo

Liberecký kraj je z větší části odvodňován přítoky řeky Labe. Výjimkou je malé území odvodňované řekou Nisa, která odtéká na sever do Polska. V Jizerských horách pramení řeka Jizera a Nisa. Vyhledávanou rekreační oblastí je okolí Máchova jezera. Máchovo jezero bylo ovšem ve skutečnosti vytvořeno člověkem, takže je to vlastně rybník.

Jizera

jizera_vJizera je hlavní řekou Jizerských hor. Pramení pod nejvyšší horou Jizerských hor, Smrk, v nadmořské výšce 885 metrů. Po 164 kilometrech toku se v nadmořské výšce 169 metrů vlévá do Labe. U soutoku stojí vodárna Káraný, která je druhým největším zásobitelem Prahy pitnou vodou. Podél Jizery se táhne celá série vrtů, kterými se čerpá voda. Jizerské hory jsou jakousi kolébkou našich přehrad. Začaly tu vznikat na počátku 20. století z potřeby průmyslu, ochrany před povodněmi i pro zásobování pitnou vodou. Přehrada Harcov v Liberci je nejstarší – z roku 1904, Bedřichov na Nise pochází z roku 1905, Mšeno v Jablonci nad Nisou byla vybudována roku 1908, Souš na Desné roku 1915 a Josefův důl na Kamenici roku 1982.

Máchovo jezero

machovo_vPůvodně se Máchovo jezero jmenovalo Velký rybník. Bylo větší, později byla jeho plocha snížena o 66 hektarů. I tak je dnes největším rybníkem na severu Čech. Slouží jako ochrana před záplavami, chovají se tu ryby, především však jde o oblíbené rekreační místo. Název dostal tento rybník na počest básníka Karla Hynka Máchy, kterého vodní plocha inspirovala k napsání básně Máj. Uprostřed vyčnívají dva ostrůvky, Myší zámek a Kachní ostrov. Na pískovcové skále Myšího zámku se dochovaly zbytky tvrze z 15. století. Zříceniny byly romanticky doplněny v 19. století.

Nisa

nisa_vLužická Nisa má tok o celkové délce 252 kilometrů. Po 2. světové válce se stala důležitou hraniční řekou mezi Polskem a Německem. Pramení v Jizerských horách u Nové Vsi. Teče po západním okraji hor a dále po rovině, protéká Jabloncem nad Nisou, Libercem, Chrastavou, Hrádkem nad Nisou. Vody sbírá z jihozápadních svahů Jizerských hor a ze severních svahů Ještědského hřbetu. Na našem území má tok dlouhý 55 kilometrů. Ve Stráži nad Nisou se do Lužické Nisy vlévá Černá Nisa, která pramení nad Bedřichovem v Jizerských horách. Na jejím horním toku byla vystavěna vodní nádrž Bedřichov. Nisa u Trojmezí opouští naše území. V Polsku se blízko Gubinu vlévá do řeky Odry.

!vlevo!vpravo