Vodstvo

Moravskoslezský kraj je odvodňován řekou Odrou, do níž se vlévá Opava s Moravicí, Olše a Ostravice. Územím kraje prochází rozvodí mezi úmořími Baltského a Černého moře. Odra se svými přítoky opouští naše území a teče do Polska, kde se vlévá do Baltského moře.

Morávka

moravka_vŘeka Morávka pramení v severovýchodní části Moravskoslezských Beskyd pod Malým Polomem. Odtud teče severním směrem a napájí vodní dílo Morávka. Řeka pokračuje až do Frýdku–Místku, kde se u Starého Města zprava vlévá do Ostravice. Řeka je dlouhá celkem 28 kilometrů. V horní části má charakter bystřiny a po krátkém úseku se vlévá do přehradní nádrže. Pod přehradou má řeka již koryto 10 – 15 metrů široké s četnými prahy a ostrými zákruty. Často se tu vytvářejí peřeje a břehy jsou porostlé vrbovím.

Moravice

moravice_vMoravice pramení v srdci Jeseníků pod Vysokou holí. Po 105 kilometrech svého toku se vlévá do Opavy. Nad vsí Kružberk stojí na jejím toku od roku 1955 Kružberská přehrada s hrází vysokou 32 metrů a dlouhou 280 metrů. Zásobuje pitnou vodou Ostravu a okolí. O pár kilometrů výš najdeme na Moravici další přehradu – Slezskou Hartu. Její sypaná hráz je 64 metrů vysoká a 540 metrů dlouhá. Téměř po celé délce toku má Moravice charakter horské řeky. Její údolí je největší a nejdelší, které protíná Nízký Jeseník.

Odra

odra_vPoslední místo, kde u nás můžeme zahlédnout řeku Odru, je nedaleko Kopytova. Tady po 135 kilometrech od pramene opouští území České republiky. Čeká ji ještě 768 kilometrů, než vplyne u Štětína do Baltského moře. Odtok řeky Odry z našeho území je třetím nejnižším místem u nás – je v nadmořské výšce 195 metrů. Za pramenem musíme vystoupit do Oderských vrchů o 457 metrů výš. Protéká Poodřím a ke svému toku přibírá množství potoků, říček i větších řek. Jejími největšími přítoky jsou řeky Ostravice, Opava a Olše. Největší město na jejím toku je Ostrava.

Olše

olse_vOlše pramení na území Polska nedaleko polské obce Istebna ve Slezských Beskydách. U vesnice Bukovec její tok překračuje státní hranici na území České republiky. Svůj tok končí u Bohumína, kde se vlévá z pravé strany do řeky Odry. V horní části od Jablunkova po Třinec protéká Jablunkovskou brázdou a tvoří hranici mezi Slezskými a Moravskoslezskými Beskydami. Od Českého Těšína ke Karviné a od Zawady k soutoku Olše a Odry tvoří česko–polskou hranici. Několik větších přítoků Olše odvodňuje severovýchodní svahy Moravskoslezských Beskyd, například Lomná, Tyrka, Kopytná a Stonávka.

Opava

ropava_vOpava je hlavní řekou Slezska. Je dlouhá 129 kilometrů. Její jméno je doloženo roku 1062 jako Opa. Tento základ je rozšířen o germánské ahwa, což znamená voda. Pramen Opavy nalezneme na svahu pod nejvyšší horou Jeseníků, Pradědem. Je zde pramen Bílé Opavy. Ta ve své pramenné části ukrývá pět vodopádů. Vlastní Opava vzniká ve Vrbně pod Pradědem soutokem Černé Opavy, Zlaté Opavy a Bílé Opavy. Jejím největším přítokem je Moravice. Nad městem Opava pak řeka Opava tvoří státní hranici. Svou pouť končí v řece Odře.

Ostravice

ostravice_vOstravice je 65 kilometrů dlouhá. Své jméno získala podle prudkého, „ostrého“ toku. Pramení na moravsko – slezsko – slovenském trojmezí. Vzniká v Zadních horách soutokem Bílé a Černé Ostravice, jejími přítoky až po Frýdlant jsou prudké a krátké potoky. Bílá Ostravice pramení pod Vysokou, Černá Ostravice pramení pod Bílým Křížem. Její dolní tok vede mezi silnicí a železnicí přes Frýdlant až do brány beskydských lesů, města Ostravice, ležícího pod Lysou horou. Na Ostravici byla v roce 1970 vybudována přehrada Šance s 65 metrů vysokou a 342 metrů dlouhou kamennou hrází. Slouží k zásobování Ostravska pitnou vodou. Ostravice se ve městě Ostrava vlévá do Odry.

!vlevo!vpravo