UNESCO

regionUNESCO je organizace OSN pro vědu, výchovu a kulturu. Jedná se o mezinárodní odbornou organizaci přidruženou k Organizaci spojených národů. Sídlí v Paříži. Byla založena v roce 1946. V České republice je na seznamu UNESCO zapsáno jedenáct památek.

Památky v České republice zapsané v seznamu UNESCO

Český Krumlov – historické centrum města. Do seznamu UNESCO bylo zapsáno roku 1992.
Holašovice – jihočeská vesnice se vzácně zachovaným lidovým selským barokem. Do seznamu UNESCO byla zapsána roku 1998.
Kroměříž – areál zámeckých zahrad a zámek. Do seznamu UNESCO byl zapsán roku 1998.
Kutná Hora – historické jádro města, chrám svaté Barbory a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Do seznamu UNESCO byly zapsány roku 1996.
Lednicko–valtický areál – kulturní krajina zámeckých areálů. Do seznamu UNESCO byla zapsána roku 1996.
Litomyšl – areál renesančního zámku. Do seznamu UNESCO byl zapsán roku 1999.
Olomouc – sousoší Nejsvětější Trojice na Horním náměstí. Do seznamu UNESCO bylo zapsáno roku 2000.
Praha – Pražský hrad, Hradčany se Strahovským klášterem a Loretou, Malá Strana a pražské zahrady, Staré Město s Josefovem, Nové Město a Vyšehrad. Do seznamu UNESCO byly zapsány roku 1992.
Telč – historické jádro města s náměstím a zámkem. Do seznamu UNESCO bylo zapsáno roku 1992.
Vila Tugendhat v Brně – unikátní ukázka moderní vily. Do seznamu UNESCO zapsána roku 2001.
Zelená Hora – poutní kostel svatého Jana Nepomuckého u Žďáru nad Sázavou. Do seznamu UNESCO byl zapsán roku 1994.

!vlevo!vpravo