Karlovarský kraj

znakKarlovarský kraj leží v západních Čechách. Je známý především místy, kde vyvěrají léčivé prameny. Karlovy Vary jsou největšími a nejslavnějšími lázněmi České republiky. Vyvěrá zde velké množství teplých pramenů. Podnětem k dalšímu rozvoji lázeňství byl tedy vysoký počet vývěrů minerálních vod a jejich následné využívání pro léčení. Ke kraji také neodmyslitelně patří typická lidová architektura, charakterizovaná chebským hrázděným domem. Samotný Cheb je jedno z nejstarších měst v České republice. Karlovarský kraj kromě lázeňství a historie oplývá nádhernými přírodními sceneriemi. Ty můžeme spatřit ve Slavkovském lese, v Doupovských horách či v Českém lese. V kraji můžeme navštívit bahenní sopky či nejmladší vyhaslou sopku u nás. V převážně hornatém terénu dosahují nejvyšších výšek Krušné hory.

V prvním poli krajského znaku je český lev jako příslušnost k Čechám. Ve druhém poli se nachází zlatá fontána s tryskající stříbrnou vodou, což symbolizuje lázeňství. Ve třetím poli se nacházejí stříbrná zkřížená hornická kladívka na zlatých topůrkách a pod nimi dvě zlaté zkřížené ratolesti. To nás odkazuje na minulost Karlovarského kraje. Ve čtvrtém poli najdeme stříbrného korunovaného dvouocasého lva se zlatou zbrojí vyrůstající ze tří vlnitých stříbrných břeven, znak sídelního města Karlovy Vary.

kraj!test!vpravo