Zemědělství a průmysl

cement_vNejvětší část celkové rozlohy Pardubického kraje zaujímá úrodná zemědělská půda. Je zde i příznivé podnebí. To tvoří velmi dobré podmínky pro zemědělství. Nejvýznamnější zemědělskou oblastí kraje je Polabí – nížina podél řeky Labe. Převážně se zde pěstují obiloviny, řepa, kukuřice a brambory, často také řepka olejka. V podhorských oblastech zemědělci pěstují oves, brambory a len. Na svazích se pase skot. V Železných horáchŽďárských vrších využíváme bohatství lesů k těžbě dřeva.

Ve městech v oblasti Polabí je rozvinutý potravinářský průmysl. Pardubice se proslavily výrobou perníku. Velmi důležitým průmyslem je strojírenství, dále průmysl chemický, textilní, oděvní, kožedělný a elektrotechnický.

Při řece Labe jsou ve městech Chvaletice a Opatovice vybudovány tepelné elektrárny. Spalované hnědé uhlí se sem z Podkrušnohoří částečně dopravuje nákladními loděmi po Labi.

Některé průmyslové podniky v Pardubickém kraji: Irisbus Vysoké Mýto (výroba autobusů), ETA Hlinsko (domácí spotřebiče), Paramo Pardubice (zpracování ropy). Krajem prochází hlavní železniční tah na Slovensko. Citelně ovšem chybí dálniční propojení se sousedními kraji.

!vlevo!test