Zemědělství a průmysl

rusava_vHornomoravský úval a oblast kolem říčky Hané patří mezi nejúrodnější části České republiky. Je zde úrodná půda a teplé podnebí. Pěstuje se zde ovoce, zelenina, cukrovka, pšenice, kukuřice, řepka olejka, sladovnický ječmen a chmel. V podhůří Jeseníků je chladnější podnebí, zemědělství se zaměřuje spíše na pastevectví a chov dobytka, tedy na živočišnou výrobu.

Rozvinuté zemědělství vytvořilo předpoklady pro vznik potravinářského průmyslu. Vznikly zde cukrovary, sladovny, pivovary, mlékárny, mlýny, pekárny i konzervárny. V Olomouci a Přerově jsou velké strojírenské závody. V Prostějově je významný oděvní průmysl. V Hranici vyrábějí stavební materiál – cement, vápno, střešní krytinu. Hrubý Jeseník je porostlý rozsáhlými lesy. Vytěžené dřevo zpracovávají velké pily, například v Šumperku. V Bystřici pod Hostýnem je tradiční podnik vyrábějící dřevěný nábytek.

Ze západu na východ prochází Olomouckým krajem hlavní železniční tah z Prahy přes Pardubice, Zábřeh, Olomouc, Přerov a Hranice dále na Ostravsko a na Slovensko či do Polska. BrnoOlomoucí spojuje dálniční tah, buduje se jeho pokračování na severovýchod do Ostravy.

!vlevo!test