Olomoucký kraj

znakRovinatý kraj s bohatou kulturní a folklorní tradicí a nespočetnými pamětihodnostmi – hrady, zámky, muzei, lázněmi, ale také parky, jeskyněmi a přírodními rezervacemi, to je Olomoucký kraj. V minulosti patřil k jednomu z center přemyslovské moci. Proto na nás zde bude historie dýchat ze všech stran. Zvláště se tento kraj může pyšnit řadou církevních památek a hradů, které dříve sloužily k ochraně našich zemí před nepřáteli. Olomoucký kraj leží ve střední a severozápadní části Moravy a na severozápadě Slezska. O nejvyšší moravské pohoří Hrubý Jeseník se dělí s Moravskoslezským krajem. Po hřebeni Jeseníků také vede stará zemská hranice mezi Moravou a Slezskem. Západ a jihozápad kraje pokrývají výběžky Českomoravské vrchoviny, na východní hranici se zvedají Oderské vrchy. Jihovýchodní část kraje vyplňují úrodné nížiny na Hané. Od severu k jihu krajem protéká řeka Morava, do jejíhož povodí patří většina území kraje. Část kraje na severu odvodňuje řeka Odra. V Olomouckém kraji leží nejhlubší propast v Česku, Hranická propast. Zajímavá přírodní oblast je Litovelské Pomoraví.

Ve znaku Olomouckého kraje najdeme v první čtvrti moravskou orlici, poněvadž převážná jeho část leží na Moravě. Ve druhé čtvrti je umístěna černá slezská orlice ve zlatém poli. To vyjadřuje skutečnost, že nejsevernější část kraje náleží historicky Slezsku. Třetí pole symbolizuje zlatou barvou lány zralého obilí na Hané a jesenické rovině, jíž se říkává Slezská Haná. Pro kraj je charakteristický tok řeky Moravy, protékající od Hrubého Jeseníku ze severozápadu až k jeho hranicím na jihovýchodě. Ten je vyjádřen modrým pruhem. V posledním poli jsou umístěna zlatá písmena SPQO. Jde o zkratku latinského Senatus populus que Olomucensis, což znamená Senát a lid olomoucký. Tato písmena jsou ve znaku krajského města Olomouc.

kraj

!test!vpravo