Zemědělství a průmysl

krnovsko_vPřes polovinu území Moravskoslezského kraje zabírá zemědělská půda. Zemědělci pěstují v podhůří zejména brambory, len a oves. Na loukách často spatříme pasoucí se krávy a ovce. Jedním z největších průmyslových center České republiky je Ostravsko–karvinská oblast. Základem pro rozvoj průmyslu bylo zahájení těžby černého uhlí v 18. století. Černé uhlí se tady těžilo v několika hlubinných dolech až do konce 20. století. Dnes se těží pouze na Karvinsku. Z černého uhlí se vyrábí koks, důležité palivo do vysokých pecí v hutích. V Nové huti v Ostravě jsou železárny a ocelárny, které vyrábějí železo a ocel. Na hutě navazuje strojírenský průmysl. Příkladem může být závod Vítkovice v Ostravě. Na Ostravsku se také rozvinul chemický průmysl. Dále je v kraji zastoupen průmysl stavebních hmot a potravinářské podniky (například v Opavě). Město Kopřivnice proslulo výrobou automobilů značky Tatra.

Průmyslové podniky v Moravskoslezském kraji potřebovaly dostatečné množství elektrické energie a vody. Byly zde proto postaveny tepelné elektrárny (například Dětmarovice) a velké vodní nádrže (Žermenice, Těrlicko). Krajem procházejí dva železniční tahy evropského významu. V Ostravě – Mošnově je mezinárodní letiště, druhé největší v České republice.

!vlevo!test