Města

Krajským městem Olomouckého kraje je Olomouc. Z dalších větších měst navštívíme Přerov, Prostějov, Šumperk a Hranice.

Olomouc

olomouc_vJiž ve středověku bývala Olomouc centrem střední Moravy. Její městská památková rezervace nabízí mnoho architektonických zajímavostí. Mezi nejvyhledávanější památky patří orloj v budově radnice na Horním náměstí. Na tomto náměstí vyniká čestný sloup Nejsvětější Trojice – největší barokní sousoší ve střední Evropě. Jedná se o památku zapsanou na seznam UNESCO. Nelze opomenout katedrálu svatého Václava, kde byl v roce 1306 zavražděn poslední Přemyslovec Václav III. Na jaře a koncem léta se v Olomouci koná mezinárodní výstava okrasného zahradnictví Flora Olomouc. Výstava je pořádána v parcích obklopujících historické centrum, jejichž součástí je botanická zahrada se vzácnými rostlinami.

Hranice

hranice_vMěsto Hranice leží v prostoru Moravské brány, která bývala významnou křižovatkou obchodních cest, převážně na pravém břehu Bečvy. Město bylo založeno ve středověku, procházela tudy Jantarová stezka. Dominantou Hranic je původně gotická tvrz přestavěná v renesanční zámek s osmibokou věží. Na náměstí najdeme barokní kostel, gotickou radnici a řadu renesančních domů. Dochovala se značná část městského opevnění, asi čtyři metry vysoká a metr široká hradba s několika polokruhovými baštami. Poblíž města se nachází významná krasová lokalita, Hranická propast.

Prostějov

prostejov_vProstějov se nachází na západním okraji Hané. Jeho historické jádro je městskou památkovou zónou. K architektonickým skvostům města patří Národní dům. Byl vystavěn na počátku 20. století v secesním stylu. Dnes slouží jako kulturní centrum, které zahrnuje divadlo, kavárnu, restauraci a společenské sály. K dochovaným památkám dále patří bašta z 15. století a renesanční stará radnice ze 16. století, která dnes slouží jako muzeum. Dominantou města je nová radnice z počátku 20. století s vysokou věží a orlojem. Prostějovským rodákem je básník Jiří Wolker a významný český vědec Otto Wichterle.

Přerov

prerov_vPřerov ležící na řece Bečvě střežil po staletí vstup do Moravské brány. V současnosti podtrhla jeho význam výstavba železničních tratí, která z něj vytvořila důležitou železniční křižovatku. Na zdejší bratrské škole studoval a později vyučoval Jan Amos Komenský. Renesanční zámek, který zde vystavěli Žerotínové, slouží jako Muzeum Komenského. Historickým jádrem města je Horní náměstí s renesančními domy. Dochovala se tu část městských hradeb s baštami a fortnou.

Šumperk

sumperk_vMěsto Šumperk je významným centrem a dopravním uzlem pohoří Hrubý Jeseník. Bylo pojmenované německými kolonisty v době panování Přemysla Otakara II. jako Krásný vrch (Schönberg). Najdeme ho na úpatí Hrubého Jeseníku v údolí říčky Desné. Šumperk si dodnes podržel původní kolonizační půdorys se šachovnicovou sítí ulic. Z památek tu najdeme bývalý zámek a dominikánský klášter. Prohlédnout si můžeme také zbytky městských hradeb. V 18. století tu byla založena první textilní manufaktura. Dnes je to technická památka.

!vlevo!vpravo