Poloha Prahy

Praha má výhodnou polohu ve středu Čech. Rozkládá se na obou březích řeky Vltavy a na přilehlých svazích, návrších a terasách.

Povrch území

povrch_vPraha se rozkládá v oblasti Pražské plošiny a výběžků Středočeské pahorkatiny. Území Prahy má členitý povrch, řeka Vltava a její přítoky tady vyhloubily hluboká údolí. Místy vznikly pahorky. Nejznámějším pražským vrchem, vypínajícím se v centru města, je Petřín. Takto členitý povrch Praze propůjčuje malebný přírodní rámec. Pražská plošina zabírá 85 % území hlavního města. Tvoří ji rozsáhlé plošiny s široce zařezanými údolími. Nejrozsáhlejší plošinu najdeme na Ruzyni. Středočeskou pahorkatinu tvoří pískovce a křemence. Její povrch je nezřetelně rýhován mělkými údolími. Nejnižší bod města hladina Vltavy v nadmořské výšce 175 metrů. Nejvyšším bodem je Zličín s nadmořskou výškou 400 metrů. Další vyšší body jsou Bílá Hora, Děvín, Vítkov, VyšehradPetřín.

Řeky

reka_vPrahou protéká nejdelší řeka České republiky, Vltava. Na jižním okraji Prahy se do Vltavy vlévá Berounka. Vltava vytvořila v Praze poměrně úzké údolí, z něhož se vymaňuje teprve v Kralupech nad Vltavou, kdy protéká rovinou. Řeka je na celém území hlavního města splavná pro výletní parníky. Proplétá se tu hustou pražskou zástavbou a v korytě je držena zděnou regulací. Na mnoha místech dosahuje výšky i několika metrů. Na Vltavě objevíme několik ostrovů, z těch nejznámějších jmenujme Střelecký, Slovanský, Dětský, a vynechat nemůžeme ani Kampu.

Životní prostředí

zivot_vVe městě není rozšířeno zemědělství, v přilehlých částech se pouze pěstují květiny a zelenina pro městskou spotřebu. Velký význam má cestovní ruch, potravinářský a strojírenský průmysl. Potravinářské výrobky zásobují nejen město, ale i jeho široké okolí. Mnohé zboží se i vyváží. Ve strojírenských závodech se vyrábějí například tramvaje, motory, lokomotivy, auta a letadla. Podnebí je příznivé, i když automobilová doprava škodlivými látkami, pachem a hlukem životní prostředí ve městě zhoršuje.

!vlevo!vpravo