Přírodní zajímavosti

Ve Zlínském kraji se podíváme do největších moravských lázní – Luhačovic. Vyšlápneme si na památný Radhošť a Velkou Javořinu. Seznámíme se s Chráněnou krajinnou oblastí Bílé Karpaty.

Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy zaujímá téměř celé území Moravskoslezských Beskyd, podstatnou část Vsetínských vrchů a moravskou část Javorníků tvořících hranici se Slovenskem. Svou rozlohou je největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Důvodem jejího vyhlášení byly zejména původní horské pralesovité porosty s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin, pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní krasové jevy a mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s přírodou v tomto území.

Bílé Karpaty

bile_vChráněná krajinná oblast Bílé Karpaty byla po mnoho staletí kultivována člověkem. Přesto se zde dochovaly mimořádně cenné přírodní hodnoty a na mnoha místech lze hovořit o harmonické krajině. Pro tyto přírodní a krajinné kvality byly Bílé Karpaty zařazeny mezi evropské biosférické rezervace. Výsledkem rozsáhlých odlesnění v historii jsou tisíce hektarů jedinečných květnatých luk s roztroušenými dřevinami, představující dnes typický krajinný ráz Bílých Karpat. Z přírodovědného hlediska jsou tyto květnaté karpatské louky pozoruhodné především bohatostí rostlinných společenstev s vysokým zastoupením kriticky ohrožených druhů rostlin. Dalším neméně cenným prvkem jsou rozsáhlé lesy v centrální a severní části pohoří s celou řadou karpatských rostlin a zvířat.

Luhačovice

luhacovice_vLázeňskou tradici mají Luhačovice již od 17. století. Zdejší léčivé prameny a čistý vzduch sem ročně přilákají desetitisíce návštěvníků. Léčí se zde hlavně choroby zažívacího ústrojí a dýchacích cest. Luhačovice jsou největší moravské lázně. Vyvěrá zde šest přírodních pramenů a desítky pramenů navrtaných. Nejvýznamnějším a nejznámějším pramenem je Vincentka. Lázně jsou obklopeny strmými a zalesněnými kopci. V lázeňském centru najdeme stavby známého architekta Dušana Jurkoviče. V Luhačovicích pobýval známý skladatel Leoš Janáček.

Radhošť

radhost_vBájná posvátná hora (1129 metrů nad mořem) bývala v minulosti místem, kde naši předkové uctívali boha Radegasta. Krátce tu působili slovanští věrozvěstové Konstantin a Metoděj. Ve středověku sem přicházeli hledači pokladů. V 19. století byl odtud odvezen jeden ze základních kamenů na stavbu Národního divadla. Dnes je Radhošť nejvyhledávanějším vrcholem Moravskoslezských Beskyd s dominantou mohutné poutní kaple svatého Cyrila a Metoděje. Cestou na vrchol z Pusteven mineme sochu Radegasta, pohanského boha úrody.

Velká Javořina

javorina_vVelká Javořina je nejvyšší vrchol Bílých Karpat na moravsko–slovenské hranici. Od doby slovenského povstání v roce 1848 je hora symbolem česko–slovenské vzájemnosti. Za druhé světové války tudy přešlo na 2500 Čechů na Slovensko pomáhat v boji proti fašistům při Slovenském národním povstání. V poválečných letech se zde konaly velké manifestace přátelství. Tradice setkávání Čechů a Slováků na této hoře pokračuje i po rozdělení společného státu.

!vlevo!vpravo