Pohoří a hory

Po celém území Kraje Vysočina se rozprostírá Českomoravská vrchovina. Na severu se zvedají Žďárské vrchy. Nejvyšší částí jsou Jihlavské vrchy. Krajina od těchto nejvyšších vrchů klesá na všechny strany. Na méně úrodných půdách jsou lesní porosty. Ty se střídají s loukami a poli.

Českomoravská vrchovina

cmv_vČeskomoravská vrchovina je nejrozsáhlejší pohoří v České republice. Je tvořeno výraznými údolími vzniklými dlouhodobým působením vodních toků. Pramení zde mnoho řek. Největšími jsou Sázava, Jihlava, OslavaSvratka a Chrudimka. Vysočinou prochází hlavní evropské rozvodí – západní část patří k úmoří Severního moře, východní část k úmoří Černého moře. Od nepaměti jsou součástí zdejší krajiny rybníky. Nejstarší byly zakládány již ve 13. století. Nejvyššími vrcholy jsou Javořice (837 metrů nad mořem) a Devět skal (836 metrů nad mořem).

Jihlavské vrchy

jihlavske_vJihlavské vrchy jsou nejvyšším pohořím Českomoravské vrchoviny. Velká část je trvale zalesněna. V lesích se ukrývají krásně modelované skalní útvary, zatopené lomy a hladiny rybníků. Nejvyšším vrcholem je Javořice. Ta je zároveň nejvyšší horou Českomoravské vrchoviny, jejíž jsou Jihlavské vrchy součástí. Na vrcholu Javořice je zdaleka viditelný televizní vysílač. Vrchol je zalesněn, proto neposkytuje žádný výhled. V jižní části vrchů se nachází mnoho starých lomů na žulu. Tato hornina se těží například v Mrákotíně. Odtud pochází žulový monolit vztyčený na druhém nádvoří Pražského hradu.

Žďárské vrchy

zdarske_vČlenitá krajina Žďárských vrchů je charakteristická pestrým střídáním luk, pastvin, polí, lesů a rybníků. Je protkána nepravidelnou sítí mezí, úvozových cest, lesíků či skupin stromů a keřů. Dodnes si zachovala charakter vyvážené a zachovalé kulturní krajiny. Oblast zaujímá severovýchodní kulminační část Českomoravské vrchoviny. Typické jsou pro ni roztroušené skalní útvary a balvanité sutě. Pramení tu několika českých a moravských řek – Sázava, Svratka, Chrudimka, Doubrava, Oslava. Prochází tudy hranice evropského rozvodí Labe – Dunaj. Území bylo vyhlášeno za chráněnou krajinnou oblast. Nejvyšším vrcholem je Devět skal – skupina devíti skal tvořících malé skalní město.

!vlevo!vpravo