Města

Krajským městem Plzeňského kraje je Plzeň. Další velká města v kraji jsou Klatovy, Domažlice, Tachov a Rokycany.

Plzeň

plzen_vPlzeň je čtvrté největší město České republiky. Jedná se o významné průmyslové a kulturní centrum. Leží na soutoku Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy. Světovou proslulost získalo zejména díky výrobě piva Pilsner Urquell. Plzeň ovšem proslavil také strojírenský podnik Škoda, jehož výrobky nalezneme v mnoha zemích světa. V roce 1880 tady František Křižík vynalezl obloukovou lampu. Původní název Plzně je spojen s 10 kilometrů vzdáleným přemyslovským hradištěm Starý Plzenec. Město založil Václav II. jako královské. Historické jádro je dnes městskou památkovou rezervací. Jeho centrem je náměstí s gotickým kostelem svatého Bartoloměje. Má nejvyšší kostelní věž v Čechách, vysokou 102 metrů. Z dalších památek připomeňme gotické Masné krámy, renesanční radnici či barokní morový sloup.

Domažlice

domazlice_vMěsto Domažlice na obchodní stezce do Čech dal vybudovat Přemysl Otakar II. ke střežení západní hranice. Současně vznikl i Chodský hrad, na němž sídlil královský purkrabí, chodský soud a rychtář. V roce 1431 se v sousedství Domažlic odehrála vítězná bitva husitů s křižáky. Domažlice jsou centrem Chodska, kraje na naší západní hranici. Dominantou je 56 metrů vysoká vychýlená věž, původně Hláska, upravená jako vyhlídkové místo. Na západní straně náměstí stojí klášter s kostelem založený Václavem II. Většina domů ve středu města má gotická jádra. V Domažlicích pobývali Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Božena Němcová či Alois Jirásek.

Klatovy

klatovy_vMěsto Klatovy leží v podhůří Šumavy. Jméno městu daly klaty neboli pařezy po vykácení lesa. Ve 13. století ho vedle slovanské osady Klatov založil Přemysl Otakar II., aby společně s Domažlicemi upevňovalo jeho moc v této oblasti. Dodnes se dochoval gotický půdorys šachovnicového tvaru. Snad nejvzácnější pamětihodností je barokní lékárna U Bílého jednorožce, která funguje jako lékárnické muzeum. Pod jezuitským kostelem najdeme rozsáhlé katakomby, do nichž byli pochováváni řádoví bratři a šlechta. Jejich těla se postupem času proměnila ve vyschlé mumie. Významným klatovským rodákem je Václav Matěj Kramerius. Na zdejším gymnáziu studoval František Křižík.

Rokycany

rokycany_vStarobylé město na řece Klabavě bylo střediskem železářství. V údolí Klabavy se těžila železná ruda, v Rokycanech byla postavena železárna, slévárna a válcovna. V květnu 1945 bylo město osvobozeno americkou armádou a na demarkační linii u Rokycan se poprvé setkaly dvě armády protifašistické koalice – americká a sovětská. Připomínkou této události je památník. Ve středu města se dochovaly zbytky gotických hradeb. Prohlédnout si můžeme barokní čtvercovou kašnu, mariánský sloup i měšťanské domy s rokokovou fasádou.

Sušice

susice_vHistorické město Sušice najdeme v širokém údolí Otavy. Bývala tu slovanská osada, jejíž obyvatelé se zabývali rýžováním zlata z nánosů řeky. Přemysl Otakar II. ji povýšil na královské město. Procházela tudy jedna z větví Zlaté stezky. V roce 1839 se zde začaly vyrábět fosforové zápalky, vznikl tak pozdější světoznámý podnik Solo. V historické části města se zachovala řada pozoruhodných gotických a renesančních měšťanských domů. Nad městem se tyčí vrch Svatobor. Na jeho vrcholu stojí turistická chata a rozhledna.

Tachov

tachov_vV podhůří Českého lesa na Chodsku leží město Tachov. Ve středověku tudy procházela stará obchodní cesta, k jejíž ochraně vyrostl románský hrad. V gotice byl rozšířen a nově opevněn. Renesanční přestavba mu dala vzhled zámku. Dnes má klasicistní vzhled. Tachovský hrad byl střediskem chodské manské služby, kterou vykonávali drobní šlechtici z okolí. Tachov vznikl ve 13. století jako královské město. Těžil z výhodné polohy na cestě z Čech do Německa. Husitské vojsko vedené Prokopem Holým tu na hlavu porazilo křižáckou výpravu. Na kopci Vysoká na protilehlém břehu Mže se tyčí památník této bitvy. Historický střed města lemuje souvislý pás středověkých hradeb. Uvnitř najdeme domy s gotickými jádry a renesančními štíty.

!vlevo!vpravo