Další zajímavá místa

V Praze můžeme navštívit další památky a zajímavá místa. Projdeme se alespoň po několika z nich.

Břevnovský klášter

brevnov_vBřevnovský klášter je prvním a nejstarším mužským benediktinským klášterem v Čechách, Založil ho v 10. století kníže Boleslav II. spolu s pražským biskupem Vojtěchem. Období románské a gotické výstavby trvalo čtyři století. Klášter představoval ve středověku významné politické, kulturní a hospodářské centrum země. V době husitských válek došlo k úplnému zničení celého areálu. S obnovou kláštera bylo započato v 18. století, kdy komplex získal současnou barokní podobu.

Jezdecký pomník Jana Žižky z Trocnova

vitkov_vBronzovou sochu Jana Žižky najdeme na vrchu Vítkov, kde roku 1420 zvítězil husitský oddíl nad mnohonásobnou přesilou křižáckých vojsk. Jedná se o největší jezdeckou sochu v Evropě. Je vysoká devět metrů a váží téměř sedmnáct tun. Od sochy Jana Žižky jedinečný výhled na Prahu. Za pomníkem najdeme budovu Národního památníku. Původně měl být symbolem slávy a místem posledního odpočinku československých legionářů. Po 2. světové válce si ho přisvojili komunisté.

Letohrádek Hvězda

hvezda_vV královské oboře na Bílé hoře nechal v 16. století arcivévoda Ferdinand Tyrolský postavit lovecký letohrádek na půdorysu šesticípé hvězdy. V areálu se nachází jedna z největších renesančních míčoven v Čechách. Letohrádek Hvězda je spojen s neblahou bitvou na Bílé hoře roku 1620. Právě u něj padl poslední žoldnéř českých pánů. Kamenná mohyla ležící nedaleko je připomenutím této bitvy, která poznamenala naše dějiny na dlouhá tři staletí.

Petřín

petrin_vPetřínský kopec se vypíná nad levým břehem Vltavy. Stal se odpočinkovým místem Pražanů i tradičním dostaveníčkem milenců. Na jeho svazích byly vybudovány sady a parky. Na vrcholu Petřína byla v roce 1891 postavena železná rozhledna ve stylu pařížské Eiffelovy věže. Je vysoká 60 metrů a na její vrchol vede 299 schodů. Z její vyhlídkové plošiny je krásný pohled na město. Další lákavou atrakcí poblíž Petřínské rozhledny je Zrcadlové bludiště. Na rozlehlé náhorní plošině stojí strahovské stadiony a studentské ubytovny. Východní část Petřína protíná více než kilometr dlouhá Hladová zeď, která vznikla v dobách Karla IV. na obranu Malé Strany a Hradčan. Na Petřín se můžeme vyvézt lanovkou, která jezdí od roku 1891.

Výstaviště v Holešovicích

holesovice_vVýstaviště v Holešovicích bylo vybudováno na konci 19. století u příležitosti Zemské jubilejní výstavy konané v roce 1891. Výstavám a různým kulturním akcím slouží dodnes. Nejdůležitější stavbou je zde Průmyslový palác. Dále tu najdeme sportovní halu, Lapidárium Národního muzea, planetárium, Křižíkovu fontánu a další objekty. Výstaviště se stalo tradičním místem pro každoroční pořádání Matějské poutě. Při návštěvě Výstaviště bychom neměli vynechat Maroldovo panorama – nejrozměrnější obraz v Čechách zobrazující bitvu u Lipan.

Vyšehrad

vysehrad_vVyšehrad je podle pověstí mytickým sídlem kněžny Libuše a prvních přemyslovských knížat. Přemyslovské osídlení tohoto místa je ovšem doloženo až ve druhé polovině 10. století, kdy se zde razily knížecí mince – denáry. Původní hrad byl zničen vlivem času a pravděpodobně i v důsledku útoků husitských vojsk. Dochovala se románská rotunda Svatého Martina a gotický kostel Svatého Petra a Pavla. V 19. století se Vyšehrad stal symbolem slavné české minulosti. Bylo zde zřízeno národní pohřebiště a Slavín. Místo odpočinku zde našlo více než 600 významných českých osobností, například Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Mikoláš Aleš, Karel Čapek či Jan Neruda.

Zámek Trója

troja_vZámek Trója byl vystavěný na přelomu 17. a 18. století na severním okraji Pražské kotliny, pod svahem osázeným vinicemi. Patří k nejkrásnějším barokním zámkům v Čechách. Je tvořen několika budovami – kromě zámku také hospodářskými staveními a dvěma oranžériemi. Doplňuje ho noblesní francouzská zahrada. Areál byl určen k sezónnímu pobytu majitele – hraběte Šternberka. Nyní je zde umístěna stálá výstava ze sbírek Galerie hlavního města Prahy.

!vlevo!vpravo