Hrady a zámky

Ve středověku vedla Libereckým krajem obchodní cesta do sousední Lužice. Česká knížata i králové zde nechali stavět hrady ke zvýšení bezpečnosti těchto cest i celé české země. Mnohé hrady byly postupem let přestavěny na zámky. Společně navštívíme Bezděz, Trosky, Frýdlant, Hrubou Skálu, Lemberk i Zákupy.

Bezděz

bezdez_vKrál Přemysl Otakar II. založil ve 13. století jako opěrný bod královské moci na severu Čech jeden z nejvýznamnějších českých hradů, Bezděz. Pevný hrad se nepodařilo dobýt ani husitům. V 17. století přišel na Bezděz církevní řád Benediktýnů. Ti ho opravili a částečně přestavěli. Hrad se stal poutním místem. Desítky tisíc poutníků vynesly za dlouhá léta na horu množství cenných darů ze zlata, stříbra a drahých kamenů. Ukrytého pokladu se ve válce zmocnilo pruské vojsko. Vlna romantismu učinila z Bezdězu v 19. století místo četných výletů obrozeneckých spolků. Hradní zřícenina učarovala malíři J. Mánesovi, stala se magickou pro básníka K. H. Máchu a inspirací B. Smetany pro operu Tajemství. Ze zříceniny vyniká dvojice válcových věží: dominující Velká věž, vysoká 40 metrů se zdmi tlustými 5 metrů, a nižší Čertova věž, chránící prostor třetí brány, spojená s horním hradem zachovalou mohutnou hradbou s cimbuřím. Zde prý kdysi sídlilo několik čertů, kteří se v různých zvířecích podobách zjevovali na cimbuří věže a děsili hradní posádku. Na východní část hradního paláce navazuje raně gotická kaple velké architektonické hodnoty. Její členitý prostor osvětluje sedm vysokých kružbových oken, prolomených do ochozové tribuny ve výši prvního patra.

Frýdlant

frydlant_vNa severu Čech, na dohled od Jizerských hor, leží město Frýdlant. Poprvé je zmiňováno ve 13. století v souvislosti se zdejším hradem. Ten chránil obchodní lužickou stezku z Čech do Zhořelce a v těchto místech křižující slezskou cestu ze Žitavy do Slezska. Jméno hradu a později města je odvozeno od německého Vrideland (chraň zemi). Tento mohutný původně gotický hrad vystavěl rod Ronoviců na vysoké čedičové skále. Historie tady postupně zanechala stopy snad všech stavebních slohů. Koncem 16. století byl přistavěn renesanční Dolní zámek se sgrafity a v 18. století bylo postaveno barokní Kastelánské křídlo. Historické jádro města Frýdlantu je památkovou rezervací se starobylými domy a novorenesanční radnicí.

Hrubá Skála

skala_vHrubá Skála je jedno z nejpůvabnějších míst v Českém ráji. Na zalesněné skalní plošině stojí renesanční zámek ze 16. století. Byl postaven na místě původního gotického hradu, založeného kolem roku 1300 Hynkem z Valdštejna. Z hradu, tehdy zvaném Skály, se dochovala studna, sklepy, záseky po trámech a stopy po schodišti. U zámku vznikl na počátku 19. století anglický park. Prohlédnout si můžeme nádvoří a věž s vyhlídkou. Od Hrubé Skály se romantickou cestou, tak zvanou Myší dírou, dostaneme k lázním Sedmihorky. Ty byly slavnostně otevřeny v 19. století. A právě okouzlení lázeňští hosté poprvé nazvali tento půvabný kout Českým rájem.

Lemberk

lemberk_vTento hrad je svědkem dávných časů, kdy v lesnatém pohraničí střežil klid a bezpečí všech lidí a povozů putujících starou zemskou stezkou. Stával v Podještědí nedaleko dnešního Jablonného. Byl postaven ve 13. století jako jedna z řady strážních pevností na Žitavské stezce. V 17. století byl přestavěn na nádherný zámek. Dostaneme se k němu jednou z lipových alejí z Jablonného v Podještědí. Zámek si zachoval podobu hradu. Vyniká svou kulatou hláskou a mohutností palácových budov a vstupních věží zdaleka nad okolní kopcovitou krajinu.

Sychrov

sychrov_vPůvodně tu stávala ves Svojkov s poplužním dvorem. Ve 14. století zde byla postavena gotická tvrz. V 17. století ji získal rytíř Lamotte a na jejím místě nechal vystavět patrový barokní zámek s věží na východní straně, zámeckou kaplí a parkem. Zámek byl nazván Sychrov a původní Svojkov na počátku 18. století zanikl. V 19. století se další majitel, rakouský podmaršálek Rohan, pustil do rozsáhlé přestavby, kterou vznikl čtyřhran obemykající rozlehlé nádvoří. Severní část zámku získala podobu romantické gotiky. Uvnitř zámku jsou cenné sbírky, především keramika a portrétní malby.

Trosky

trosky_vZřícenina hradu Trosky je symbolem Českého ráje, vyhledávaným unikátem malebné oblasti. Na dvou vrcholcích bývalé sopky dal Čeněk z Vartemberka postavit ve 14. století prakticky nedobytný hrad. Na obou skaliscích byly vybudovány věže: Panna (vyšší a štíhlejší) a Baba (nižší). Hřbet mezi nimi byl zastavěn obytnými budovami. Nedobytnost hradu ještě umocňovala další opevnění a systém bran do vnitřních prostorů. Ve třicetileté válce byl hrad vypálen a zůstal už jen v troskách. Zájem o obnovení a hlavně zabezpečení celého areálu přineslo až období romantismu. Z hradního areálu se otevírají nádherné výhledy.

Zákupy

zakupy_vNevelké město Zákupy najdeme východně od České Lípy. Jeho název připomíná, že původní osada vznikla podle zákupního práva při kolonizaci v podhůří. Majitel panství Zdislav Berka z Dubé postavil na místě gotické tvrze v 15. století renesanční zámek. V 17. století byl zámek přestavován na velkolepou barokní rezidenci. Prostředky byly získávány zvyšováním robotních povinností a většími poplatky od poddaných. To vedlo k selským bouřím. V roce 1848 se stal majitelem Zákup rakouský císař. Ve městě se dochovalo několik roubených domů a mostků vystavěných v 18. a 19. století.

!vlevo!vpravo