Zemědělství a průmysl

palava_vPodnebí Jihomoravského kraje patří k nejteplejším z celé České republiky. Na jižní Moravě najdeme v nížinách velmi úrodnou půdu. Aby mohla být při příznivém podnebí využívána, je třeba na některých místech zemědělské plodiny zavlažovat. Zemědělství je velmi rozvinuto v Dolnomoravském úvalu a Dyjsko–svrateckém úvalu. Pěstuje se zde pšenice, cukrovka, ječmen, chmel, zelenina (rajčata, papriky, okurky) a ovoce (zejména meruňky a broskve). Na území kraje se nacházejí největší plochy vinic v naší republice. Ze zvířat je rozšířený chov vepřů, krav a drůbeže.

Se zemědělskou výrobou souvisí konzervárenský průmysl (Břeclav a Znojmo) a cukrovary. V Brně je průmysl strojírenský, textilní a oděvní. Brno je ve světě známo díky veletrhům konaným na brněnském výstavišti. Na jihu Moravy se nacházejí ložiska ropy a zemního plynu. Méně významné jsou zásoby hnědého uhlí – lignitu. Na území Jihomoravského kraje jsou dále zásoby vápence, kaolínu a černého uhlí. Brno je důležitým železničním i silničním uzlem. Dálnicemi a rychlostními silnicemi je napojeno na Prahu, Olomouc, slovenskou Bratislavu i na rakouskou Vídeň.

!vlevo!test