Pamětihodnosti

V Kraji Vysočina je v provozu jaderná elektrárna Dukovany. Navštívit můžeme mnohé sklárny, či si prohlédnout jejich výrobky v muzeích. V Jihlavě se vydáme do zoologické zahrady. Všimnout si můžeme některých významných osobností, které jsou s krajem spojeny: Jaroslav Hašek (Lipnice nad Sázavou), Karel Havlíček Borovský (Borová), Josef Karafiát (Jimramov), Vítězslav Novák (Kamenice nad Lipou).

Dukovany

dukovany_vV jaderné elektrárně Dukovany jsou nainstalovány čtyři tlakovodní reaktory. Elektrárna se využívá jako základní zdroj elektrické energie v České republice. Zdejší výroba představuje asi pětinu z celkové produkce. Je umístěna asi 30 kilometrů jihovýchodně od Třebíče. Pro potřeby elektrárny byla vybudována vodní nádrž Dalešice. První blok Dukovan byl uveden do provozu v roce 1985, poslední v roce 1987. V areálu jaderné elektrárny Dukovany jsou kromě reaktorových bloků další dvě jaderná zařízení – sklad použitého jaderného paliva a úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů.

Jimramov

jimramov_vVe 13. století vzniklo na soutoku Svratky a Fryšávky městečko Jimramov. Pobělohorský útlak zde narážel na tvrdý odpor. Zůstalo tu hodně tajných nekatolíků, kteří se odmítali vzdát víry svých otců a dědů. Po vydání tolerančního patentu roku 1781 se stal Jimramov střediskem kulturního i náboženského života evangelíků. V Jimramově se narodili spisovatelé Alois a Vilém Mrštíkové. Dalším významným rodákem je farář a spisovatel Jan Karafiát, autor Broučků.

Kámen

kamen_vJižně od Pacova se tyčí žulová skála. Na konci 13. století zde byl vystavěn hrad, který po skále dostal své jméno. V 17. století byl hrad přebudován do podoby barokního zámku. V nejvyšší části stojí původní gotický palác, k němu přiléhá obdélné nádvoří s obytnými budovami. Kromě historických expozic je v zámku výstava motocyklů ze sbírek Národního technického muzea v Praze. Mezi nimi vyniká výrobek firmy Laurin & Klement z roku 1898. K hradu se váže pověst o třech sestrách.

Kamenice nad Lipou

kamenice_vStará lípa dala podle pověsti jméno městu nad potokem Kamenicí založenému ve 13. století. Ve středověku se v okolí těžila železná ruda. V 15. století vznikl na místě původního hradu zámek, který tvoří hlavní památku města. Na počátku 20. století městem prošla úzkokolejná železnice z Jindřichova Hradce do Obrataně. To příznivě ovlivnilo hospodářský rozvoj. Za druhé světové války působily v okolí silné partyzánské skupiny. Nejvýznamnější kamenický rodák je hudební skladatel Vítězslav Novák.

Zoologická zahrada v Jihlavě

zoojihl_vZoologická zahrada ve městě Jihlava se nachází v lesoparku v údolí řeky Jihlávky. Říká se jí ZOO bez mříží, protože příbytky pro sto druhů vzácných zvířat vznikly výhradně z přírodních materiálů. Kde bylo nutné vybudovat bariéru, použili stavitelé sklo. ZOO se specializuje na chov opic a kočkovitých šelem. Největším lákadlem je unikátní africká vesnice Matango (Vesnice v poušti). Tvoří ji deset chýší a několik menších přístřešků. Část z nich obývají zvířata. Africkou vesnici si můžeme prohlédnout také z výšky, z nedalekého dětského areálu, v němž stojí 12 metrů vysoká věž s obřím tobogánem.

!vlevo!vpravo