Zemědělství a průmysl ve Středočeském kraji

prumysl_vPolabská nížina je jednou z nejúrodnějších oblastí naší republiky. Teplo a úrodná půda umožňují pěstovat pšenici, ječmen, cukrovku, kukuřici a nejrůznější zeleninu. Zemědělské produkty jsou surovinou pro zdejší četné potravinářské závody.

Ve středních Čechách nalezneme řadu významných průmyslových oblastí. Ty se rozvíjely především v posledních dvou stoletích. V kraji v oblasti Kladenska se nacházejí ložiska černého uhlí. V blízkosti těžby černého uhlí vznikly hutě a ocelárny. Na území Českého krasu se těží vápenec. Ten zpracovávají cementárny v okolí Berouna. Voda velkých řek je důležitou surovinou, kterou potřebuje ke své výrobě chemický průmysl. Chemické závody vznikaly ve městech, která leží na velkých řekách – například v Kralupech nad Vltavou a v Kolíně. Chemický průmysl vyrábí hnojiva, látky k hubení škůdců a plevelů, prací a čistící prostředky, barvy, léčiva. Téměř ve všech větších městech ve středních Čechách vyrostly strojírenské závody. Nejznámější je automobilka v Mladé Boleslavi.

Blízkost hlavního města významně ovlivňuje vývoj hospodářství a život obyvatel. Rovinatý terén umožnil vybudovat dobrou dopravní síť.

!vlevo!test