Hrady a zámky

V Jihomoravském kraji nemůžeme v Brně přehlédnout hrad Špilberk, v Lednicko–valtickém areálu jeden z našich nejkrásnějších zámků, Lednice. V zámku ve Slavkově u Brna uzavíral roku 1805 Napoleon Bonaparte příměří po svém vítězství nad rusko–rakouskými vojsky.

Bítov

bitov_vHrad Bítov byl založen na strmém ostrohu nad soutokem Dyje a Želetavky. Vznikl v 11. století na ochranu jižních hranic přemyslovského státu. Celý areál si uchoval charakter gotického hradu. Tvoří jej tři části, jihovýchodní předhradí s dvojicí hranolových věží, vlastní hrad a severozápadní předhradí s válcovou zdí na ostrohu spadajícím do meandru řeky. Velmi cenná je hradní zbrojnice s palnými zbraněmi ze 16. a 17. století. O bojích Přemyslovců proti nepřátelům i sobě navzájem si můžeme přečíst v pověsti.

Boskovice

boskovice_vNejstarší panské sídlo v Boskovicích na vrcholu zámeckého kopce připomínají jen příkop, valy a stopy základního zdiva. O jeho vzniku vypráví pověst. Po založení druhého hradu koncem 13. století bylo toto bývalé sídlo přebudováno na předsunuté opevnění nového hradu. Tento hrad patří k největším na Moravě. Hradní jádro obklopuje opevnění, velká vstupní brána a hospodářské budovy. Když hrad přestal majitelům jako hlavní sídlo v 18. století vyhovovat, vybudovali si v jeho blízkosti barokní zámek s přilehlým dvorem a jízdárnou.

Bučovice

bucovice_vZámek v Bučovicích je jednou z nejpozoruhodnějších renesančních staveb na Moravě. Jedná se o trojkřídlou dvoupatrovou budovu s nárožními věžemi obklopující obdélné nádvoří. Na nádvoří stojí impozantní fontána tvořená čtveřicí mořských panen s chrliči v podobě dračích oblud. Zámek byl vystavěn jako jeden celek včetně zahrady a předzámčí v druhé polovině 16. století. Bohaté jsou zámecké pokoje, především Císařský sál zdobený štukovými plastikami. Dále můžeme navštívit Venušin sál, Lovecký sál či Pokoj pěti smyslů.

Lednice

lednice_vUprostřed rozsáhlého parku při pravém břehu Dyje leží jeden z našich nejznámějších zámků, Lednice. Území bylo ve 13. století svěřeno Lichtenštejnům, v jejichž majetku pak zůstalo téměř 700 let. Původní zemanskou tvrz postupně přestavěli na renesanční zámek s překrásným zámeckým parkem. Zámecká budova se skládá z osmi křídel se čtyřmi dvory. Po pravé straně zámku stojí skleník, který je technickou památkou. Je upraven jako zimní zahrada s tropickými a subtropickými rostlinami. Zámecký park přechází v přírodní areál prostírající se až k Valticím.

Lysice

lysice_vPřekrásný lysický zámek nalezneme nedaleko Blanska. Jeho předchůdcem bývala tvrz. V 16. století byla přestavěna na renesanční zámek s pravidelně založenou zahradou. V 18. století byl barokně upraven. Zámecká zahrada byla doplněna řadou drobných romantických stavbiček. Středem zámku je nádvoří s arkádami. Dvůr obklopují barokní hospodářské budovy. Zajímavostí je sloupová kolonáda s krytým dřevěným ochozem a bohatou sochařskou výzdobou. Byla vystavěna v 19. století v místech renesančního hřiště pro míčové hry.

Plumlov

plumlov_vNa úpatí Drahanské vrchoviny na dohled starobylého Prostějova leží kdysi významné panské sídlo Plumlov. Ve 13. století vyrostl na skalnatém ostrohu pevný hrad. Koncem 16. století byl přestavěn na renesanční zámek. Původně zde měla vyrůst čtyři křídla, vyrostlo však pouze jedno křídlo s jednou řadou pokojů. Majitelé zámek příliš nevyužívali, takže pustl. Budova zámku dodnes působí velmi impozantně, vždyť její výška dosahuje třiceti pěti metrů.

Rájec nad Svitavou

rajec_vKlasicistní zámek nad údolím řeky Svitavy vyrostl v 18. století jako reprezentativní sídlo Salmů. Je zasazen do malebné přírodní scenérie. Jedná se o trojkřídlou budovu ve tvaru písmene U, otevřenou do čestného dvora. Uvnitř zámku najdeme historický nábytek, cenné sbírky obrazů, porcelánu a keramiky. V jednom křídle je obrazová galerie rodu Salmů a v části zámku můžeme zhlédnout výstavu věnovanou blanenské litině. V přízemní části je rozsáhlá empírová knihovna.

Špilberk

spilberk_vHrad Špilberk je dominantní památkou města Brna. Původně zeměpanské sídlo dostavěl Přemysl Otakar II. V 17. a 18. století byl hrad přebudován na barokní pevnost. Sloužil jako vězení, posíláni sem byli především představitelé vlasteneckého protihabsburského hnutí. Dnes zde najdeme Muzeum města Brna. Prohlédnout si můžeme výstavu „Žalář národů“ s unikátními doklady představujícími život špilberských kriminálních i politických vězňů. Další sbírky se vážou k dějinám a památkám moravské metropole.

Valtice

valtice_vAž téměř na hranicích s Rakouskem najdeme město Valtice. Na okraji jeho náměstí stojí zámek, jedna z nejmohutnějších barokních staveb na Moravě. Čtyřkřídlá budova uzavírá téměř čtvercové nádvoří. Prostor mezi zámkem a městem je upraven jako čestný dvůr, bývaly zde hospodářské objekty, jízdárna a divadlo. Valtice mají starou vinařskou tradici a jsou střediskem známé vinařské oblasti. Velmi známé jsou vinné sklepy Zámecký a Křížový. Především Křížový patří k největším sklepům u nás. Vejde se do něj 22000 hektolitrů vína. Valtice jsou překrásným přírodním parkem propojeny se zámkem Lednicí.

Vranov nad Dyjí

hvranov_vPohádkovou scenérii vytváří zámek na vysoké skále ve Vranově nad Dyjí. Je vystavěn na místě původního středověkého hradu, který chránil jižní hranici českého státu. V 17. století se z hradu stalo honosné barokní sídlo, které dnes obklopuje klasicistní park s oborou. Do zámku se vstupuje po 57 metrů dlouhém mostě. Vidět můžeme bohatě zařízené pokoje, které nám odpoví na otázku, jak žili šlechtici na konci 18. a v 19. století. Na blízkém Růžovém vrchu nalezneme starověký chrámek, jeskyni a letohrádek.

!vlevo!vpravo