Pohoří a hory

Podél toku Labe zasahuje na území Ústeckého kraje Polabská nížina. Ta přechází k severozápadu v České středohoří, které je sopečného původu. Další nížina se rozkládá při dolním toku Ohře. Na severu najdeme Děčínskou vrchovinu s Národním parkem České Švýcarsko. Podél hranice s Německem se táhne pohoří Krušné hory. Na území Ústeckého kraje se nalézá nejníže položené místo v České republice – výtok řeky Labe u Hřenska – má nadmořskou výšku 115 metrů.

České středohoří

České středohoří je ve své polovině rozděleno řekou Labe, která tu vytvořila nádherné údolí zvané Brána Čech (Porta Bohemica). Sopečný původ vtiskl horám charakteristický tvar kupy či kužele. Pohoří ukrývá mnoho zajímavých geologických útvarů – lávové proudy, suťová pole, odlučné sloupce, hluboká údolí, vodopády. České středohoří je chráněnou krajinnou oblastí. Nejvyšší horou a zároveň největrnější horou Čech je Milešovka (837 metrů nad mořem). Má krásný kuželovitý tvar. Vznešeně se tyčí nad ostatní vrcholy. Po dosti prudkém výstupu najdeme na vrcholu meteorologickou stanici s rozhlednou. Z té je údajně nejkrásnější výhled na světě.

Děčínská vrchovina

Děčínská vrchovina se nachází v okolí města Děčín. Téměř celá spadá pod Chráněnou krajinnou oblast Labské pískovce. Nalezneme zde hluboká údolí a kaňony, skalní města a stolové hory na pískovcovém podkladu. Je pokryta jehličnatými lesy, loukami a pastvinami. Na části území byl vyhlášen Národní park České Švýcarsko. Nejvyšší horou je Děčínský Sněžník s nadmořskou výškou 723 metrů. Na území Děčínské vrchoviny se vyskytují menší celky: Děčínské stěny, Tiské stěny, Sněžnická hornatina, Růžovská vrchovina a Jetřichovické stěny.

Krušné hory

Krušné hory je rozsáhlé pohoří na severozápadě Čech při hranici s Německem. Souvislé horské pásmo má délku asi 130 kilometrů. Na sever Krušné hory sestupují pozvolna a stupňovitě na území Německa, k jihu na naše území však spadají velmi prudce do podkrušnohorských pánví. Výškový rozdíl dosahuje místy až 700 metrů. Nejvyšší horou je Klínovec (1244 metrů nad mořem). Krušné hory jsou známy svým přírodním bohatstvím. Již od středověku se zde rozvíjelo hornictví spojené s těžbou rud, polodrahokamů a později uhlí. Pokrývají je převážně smrkové lesy. Krušné hory poskytují vhodný terén pro letní i zimní turistiku a lyžování. Z horských středisek připomeňme alespoň Bouřňák.

!vlevo!vpravo