Hrady a zámky

Společně se vydáme na prohlídku některých hradů a zámků Ústeckého kraje. Zastavíme se v Benešově nad Ploučnicí, Velkém Březně, Libochovicích, Klášterci nad Ohří i Duchcově. Rozhlédneme se z hradu Střekov v Ústí nad Labem.

Benešov nad Ploučnicí

benesov_vMěsto při soutoku Bystré a Ploučnice v Českém středohoří nedaleko Děčína se může pochlubit pozoruhodným areálem dvou zámků. Oba renesanční zámky ze 16. století, Horní a Dolní, přiléhají k městské hradbě. Prohlédnout si můžeme Dolní zámek s historickými sály. Spatříme tu zajímavé sbírky čínského umění, vrchnostenskou kancelář, kuchyni či zbrojnici. Specialitou zámku jsou noční prohlídky. Horní zámek si ještě zachoval pozdně gotický ráz, pouze východní a západní průčelí byla dodatečně (patrně po požáru) opatřena renesančními štíty.

Duchcov

duchcov_vOstrov klidu a staleté krásy na samém okraji rozlehlé Mostecké hnědouhelné pánve, tak bychom mohli nazvat Duchcov. Město se pyšní výstavným barokním zámkem, jedním z nejvelkolepějších u nás, který často hostil významné umělecké osobnosti i evropské státníky. Uhlí mu málem přineslo záhubu. Těžba se k němu postupně přibližovala, zlikvidovala větší část zámeckého parku. Nakonec došlo k dohodě o ukončení těžby v této oblasti, zámek byl rekonstruován a zpřístupněn. Duchcovský zámek je trojkřídlý ve tvaru písmene U. V přední části na něj navazují hospodářské budovy a kostel. Se zahradou ho spojuje monumentální schodiště. Hosty původních majitelů, Valdštejnů, byli například hudební skladatelé Mozart, Haydn, Bach, Chopin. V 19. století se zde sešli ruský car a pruský král.

Klášterec nad Ohří

klasterec_vPísmena TK označovala porcelán, který pocházel ze známé thunovské porcelánky v Klášterci nad Ohří. Byla založena v roce 1794, takže je druhá nejstarší v Čechách. V 16. století zde byl panský dům přestavěn na renesanční zámek. Po třicetileté válce a požáru byl přestavěn klasicistně a později upraven v módním novogotickém slohu. Přibylo tu cimbuří a věžičky s hranolovitou nárožní věží. Na zámek navazuje velký park s barokní zahradou. V zámku si můžeme prohlédnout český, čínský, japonský a středoevropský porcelán. Poblíž parku nad vývěrem minerálního pramene Kyselka jsou dvě empírové lázeňské budovy.

Krásný Dvůr

V nepříliš členité krajině Podbořanska najdeme barokní zámek Krásný Dvůr, rodové sídlo Černínů. Je usazené do nádherného zámeckého parku, jednoho z nejcennějších u nás. Zámek má tvar písmene U. Jeho střední část tvoří budova bývalé tvrze, na niž navazují dvě boční křídla. V historických sálech je dobové zařízení a umělecké sbírky. Zámecký park je jeden z nejstarších anglických parků v České republice. Protíná jej soustava stok, které napájejí pět rybníků. Je tu množství zákoutí a průhledů. Přírodní partie doplňují romantické stavbičky. Na zámku pobýval Josef Dobrovský.

Libochovice

libochovice_vPůvabný zámek na levém břehu Ohře obklopený parkem, je chloubou města Libochovice. Byl vystavěn z původní gotické tvrze. Z ní se zachovalo gotické zdivo kaple při severním křídle. V barokním zámku najdeme zajímavou knihovnu, Saturnův sál, sbírky kachlových kamen, porcelánu, gobelínů i pamětní síň zdejšího rodáka, světoznámého fyziologa 19. století, Jana Evangelisty Purkyně. Zámek obklopuje anglický park částečně změněný na francouzský podle versailleského vzoru.

Střekov

Zřícenina hradu Střekov se tyčí na skále na pravém břehu řeky Labe u Ústí nad Labem. Hrad byl založen začátkem 14. století, aby bránil vodní cestu po řece Labi. Za husitských válek stál pevně na straně katolíků. Za třicetileté války jej zpustošili Švédové, když ho ostřelovali z protějšího, vyššího kopce. Poté zůstal opuštěn a chátral. Znovu ho objevil a zpopularizoval romantismus. Jeho půvabům se obdivoval básník Karel Hynek Mácha. Dodnes se dochoval hradní areál s opevněním, 17 metrů vysoká hradní hláska, část gotického paláce s kaplí a rytířskou síní.

!vlevo!vpravo