Přírodní zajímavosti

Karlovarský kraj je proslulý vývěry léčivých pramenů. Je to tedy oblast proslulých lázní. Vedle Karlových Varů a Mariánských Lázní to jsou Františkovy Lázně, Jáchymov či Lázně Kynžvart. Vypravíme se do Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a do rezervace Soos.

Františkovy Lázně

frantiskovy_vFrantiškovy Lázně byly založeny koncem 18. století. Patří tedy k nejmladším, ale nejpůvabnějším lázním Karlovarského kraje. Studené minerální prameny, kyselky, byly ovšem známy odpradávna. Obyvatelé Chebu je s chutí pili, k pramenům vedla „minerální stezka“, o stálý přísun minerální vody se starali profesionální nosiči. Bohaté zásoby přírodních zdrojů jsou základem úspěšnosti léčby nemocí srdce a krevního oběhu či ženských nemocí. Symbolem lázní je soška nahého chlapce s rybou, sedícího na kouli – Františka. Z lázeňských pramenů jmenujme pramen Františkův, Luisin, Studené vřídlo, Solný a Luční pramen.

Jáchymov

jachymov_vJáchymov leží na úpatí Klínovce, nejvyšší hory Krušných hor. Kromě těžby stříbra a uranu (smolince) se do historie města výrazně zapsalo i lázeňství. Po objevu radioaktivity manželů Curieových – v Jáchymově objevili radium a polonium – začaly první pokusy s radioaktivní vodou při léčení nemocí pohybového aparátu, nervových a cévních onemocnění. Z Jáchymova se poté staly první radioaktivní lázně na světě. Ve středověku se zde těžilo stříbro a razily mince – Jáchymovské tolary. Jejich název si vypůjčili američtí kolonisté pro pojmenování své měny – dolaru.

Komorní hůrka

hurka_vKomorní hůrka je nejmladší středoevropskou vyhaslou sopkou. Byla v činnosti před 850 tisíci lety. Nachází se asi dva kilometry od Františkových Lázní. Je to nevysoký, částečně zalesněný kopeček. O jeho prozkoumání se zasloužil J. W. Goethe, na jehož počest tu najdeme ve skále zasazenou pamětní desku. Nápadný kráter, který najdeme na vrcholu, není sopečný kráter, ale starý lom. Komorní hůrka má svoji sestřičku – blízkou Železnou hůrku. Na obou našich nejmladších sopkách byla nalezena vzácnost – plátky přírodního čistého železa.

Slavkovský les

chko_vUprostřed lázeňského trojúhelníku ohraničeného městy Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně se nachází území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Byla zřízena již v roce 1974 k ochraně území mezi světoznámými západočeskými lázněmi. Je možné ji přirovnat k hornatému ostrovu zeleně, klidu a dosud málo narušené přírody. Ve znaku chráněné krajinné oblasti je vzácná arnika horská, typická pro tuto oblast, na pozadí nejvyšších vrchů Slavkovského lesa – Lesný, Lysina a Kružný. Příroda území je velmi pestrá: vyskytují se zde například mokřadní louky, zachovalé bučiny a kaňony se skalními útvary v údolích řek Teplá a Ohře. K nejcennějším partiím patří Mnichovské hadce a Kladské rašeliny.

Soos

soos_vV přírodní rezervaci Soos najdeme zvláštní, až neskutečnou krajinu, která snad ani nepatří na povrch naší planety, spíš někam do pohádkové říše divů. Můžeme tu pozorovat pozůstatky pradávné sopečné činnosti. Poněkud zvláštní jméno pochází z německého Moos, což znamená mech. Objevíme zde vývěry minerálních pramenů a výdechy oxidu uhličitého. Takovýchto vývěrů a výdechů je v rezervaci přes dvěstě. V minulosti se tu těžila rašelina pro blízké Františkovy Lázně a z pramenů se získávala koupelová sůl. Malé bahenní sopky, nálevkovité prohlubně o průměru až 80 centimetrů připomínají miniaturní sopečné krátery. Oxid uhličitý do nich probublává vrstvou povrchové bahnité vody. Po vyschnutí hlasitě syčí.

!vlevo!vpravo