Hrady a zámky

Společně se na chvíli v Olomouckém kraji přeneseme do historie českých zemí. Navštívíme významná sídla našich předků – Javorník, Bouzov, Šternberk, Velké Losiny a Helfštýn.

Bouzov

bouzov_vNáš snad nejpohádkovější hrad Bouzov se pyšně vypíná na ostrohu nad soutokem říčky Třebůvky a potoka Špráněk v oblasti s krasovými jeskyněmi Javoříčko a Mladeč. Byl vystavěn ve 13. století pány z Bouzova, ve 14. století jej získal rod Kunštátských – sloužil jako opora husitským vůdcům. Za třicetileté války zpustl a o jeho rozkvět se postaral až řád německých rytířů, který dal hrad v 19. století přestavět v novogotickém stylu. Jako typický romantický hrad s vysokou věží je často dějištěm filmových pohádek.

Helfštýn

helfstyn_vHrad Helfštýn založil na vysokém návrší nad Moravskou branou koncem 13. století loupeživý rytíř Helf z Linavy. Po něm byl hrad pojmenován jako Helfův kámen – Helfen Stein. Král Václav II. hrad Helfovi odebral a postoupil jej pánům z Kravař. Tak se stal Helfštýn centrem rozsáhlého panství a byl přestavěn na gotickou pevnost. Byl chráněn silnou kamennou zdí se čtyřmi baštami a hranolovou věří s padacím mostem. Na jihu vyrostlo opevněné předhradí. Hrad byl těžko dobytnou pevností. Jeho sláva definitivně skončila v 17. století.

Javorník

javornik_vNa úpatí Rychlebských hor severozápadně od Jeseníku leží město Javorník, nad nímž se vypíná zámek Jánský vrch. Toto území bylo osídleno už v pravěku, ve 13. století tu byl vystavěn hrad. Za husitských válek byl dobyt a pobořen. V 16. století byl přestavěn na pohodlnější zámecké sídlo, zvané Jánský vrch. V té době se v okolí dobývalo stříbro. V 18. století vznikla pod zámkem zahrada ve francouzském stylu a o něco později byl na jižním svahu založen krajinářský park.

Šternberk

sternberk_vŠternberk stojí v místech, kde se rovina Hané začíná proměňovat ve výběžky Nízkého Jeseníku. Gotický hrad pochází ze 13. století. U jeho zrodu byl Jaroslav ze Šternberka, který před Olomoucí porazil Tatary a zachránil tak celou zem. Po dostavbě strážil hrad Šternberk zemskou stezku z Polska do Olomouce. V době husitských válek byl hrad dobyt husity. V 16. století proběhla renesanční přestavba. Před bitvou u Slavkova se zde sešli ruský car Alexandr a rakouský císař František. Dnešní romantickou podobu získal hrad v 19. století.

Úsov

usov_vGotický hrad Úsov byl založen nedaleko od Mohelnice ve druhé polovině 13. století. V 15. století byl rozšířen a znovu opevněn. V 16. a 17. století se v okolí Úsova dobývala železná ruda, v té době dochází k největšímu rozvoji obce v podhradí. Koncem 17. století byl do areálu hradu vestavěn monumentální barokní palác. V jeho prostorách je od roku 1900 umístěno lesnické a lovecké muzeum, jediné svého druhu ve střední Evropě. Areál někdejšího hradu s válcovými věžemi a hradbami s krytými ochozy je nápadnou, zdaleka viditelnou dominantou.

Velké Losiny

losiny_vNa úpatí Hrubého Jeseníku objevíme zámek Velké Losiny, který je považován za klenot moravské renesance. Jeho dominantu tvoří osmiboká šestipodlažní věž. Později byla přistavěna ještě tři barokní křídla. Zámek dlouho patřil rodu Žerotínů a je spojen s čarodějnickými procesy, které zde probíhaly v 17. století. Ve středu obce stojí stará papírna založená Žerotíny koncem 16. století. Podařilo se v ní až do dnešní doby udržet výrobu ručního papíru. Jedná se o technickou památku. Zdejší výrobky slouží například prezidentu republiky k významné státní korespondenci. V části objektu je umístěno papírenské muzeum. U sirných pramenů zde byly v 16. století založeny lázně. Jsou obklopené parkem se vzácnými stromy. V lázních se léčí poruchy hybnosti, slouží i dětem s chorobami dýchacích cest.

!vlevo!vpravo