Zemědělství a průmysl

sklar_vV Libereckém kraji je rozvinut především sklářský průmysl, výroba keramiky a strojírenství. Sklářskou výrobou je proslulý Nový Bor a Liberec. V Liberci jsou také strojírenské závody. Vyrábí se zde příslušenství k automobilům. Dříve byl v kraji hodně rozšířen textilní průmysl. Dnes už je zastoupen málo. V Jablonci nad Nisou se vyrábí světoznámá skleněná bižuterie.

Sklářská výroba se začala v severních Čechách vzmáhat kolem roku 1700. Z přilehlých skelných hutí se rozmanité skleněné výrobky začaly vozit do Nového Boru k malování, broušení a dalšímu zušlechťování. Nový Bor se tak stal významným střediskem obchodu se sklem a jaksepatří bohatl. V době před první světovou válkou pokrývala výroba skla v Novém Boru společně s výrobky skláren v sousedním Kamenickém Šenově dvě třetiny veškerého vývozu skla v tehdejším Rakousku–Uhersku. Kamenický Šenov má od 17. století tradici ve výrobě skleněných lustrů.

Na hornatém území tohoto kraje je více srážek a nižší teplota. To umožňuje pěstování méně náročných plodin, například osa a pícnin. Zemědělství se soustřeďuje především na živočišnou výrobu, produkci mléka a mléčných výrobků. Chován je především skot, prasata a drůbež. V horských oblastech využívají lidé lesy k těžbě dřeva. Liberecký kraj má velmi hustou železniční síť a přímé spojení rychlostní komunikací s Prahou.

!vlevo!test