Přírodní zajímavosti

Oblíbeným cílem turistů v Libereckém kraji je Český ráj, který na území kraje zasahuje pískovcovými skalními útvary Hruboskalska. Pískovcové skály jsou pozůstatkem dna dávných moří. U Kamenického Šenova nalezneme zvláštní čedičový útvar nazvaný Panská skála. Tady kdysi bývala sopka.

Hruboskalsko

hruboskalsko_vHruboskalsko je jednou z nejrozsáhlejších skalních oblastí v Čechách. Vyvíjí se 18 až 20 milionů let. Pro Hruboskalské skalní město jsou charakteristické impozantní skalní věže dosahující výšky až 55 metrů. Nacházejí se zde četné vyhlídky, skalní rozsedliny a velké bohatství tvarů zvětrávání skal. Dělí se na Dračí skály, Zámeckou rokli, Kapelníka, Maják a Údolíčka. Nachází se zde asi 400 pískovcových věží. Po vrcholové cestě vede Zlatá stezka Českého ráje.

Lázně Libverda

libverda_vV údolí Jizerských hor vyvěrá několik minerálních pramenů. Vznikly zde Lázně Libverda. V nich se léčili například Josef Jungmann nebo Božena Němcová. Lázně jsou zaměřeny na srdeční a cévní choroby, nemoci pohybového ústrojí a duševní poruchy. Kromě lázeňského pobytu nabízí Libverda zájemcům rekreaci a turistiku v Jizerských horách. Nedaleko Libverdy můžeme navštívit barokní klášter Hejnice. Podle legendy zde došlo na počátku 13. století k zázračnému uzdravení ženy a dcery chudého řemeslníka. Zázrak se přičítal zjevení Panny Marie.

Panská skála

panska_vPřímo pohádkové místo nedaleko Kamenického Šenova je chráněnou přírodní lokalitou. Jedná se o pozůstatek sopky. Před koncem 18. století na něm jeden z prácheňských sedláků lámal čedičové sloupy, které se používaly na dveřní, okenní i jiné sloupky, patníky a obrubníky. Při lámání byla postupně odhalena pozoruhodná vnitřní stavba vršku, tvořeného štíhlými čedičovými sloupy. Pravidelně vyvinuté sloupce jsou až 15 metrů dlouhé. Uprostřed návrší stojí téměř svisle, ale směrem do stran se postupně sklánějí, a protože jsou uspořádány podle výšky jako píšťaly varhan, říká se skále lidově Varhany. V jámě po vytěžení horniny se srážkami naplnilo nevelké jezírko, které dotváří romantický kolorit celého místa. Panská skála byla kulisou ve filmu Pyšná princezna. Kousek odtud se střetávají hranice tří států.

Sloup v Čechách

sloup_vJeden z našich největších a nejlépe zachovaných skalních hradů najdeme mezi Českou Lípou a Novým Borem. Osamocený pískovcový blok sloupovitě vystupuje z širokého údolí do výšky 33 metrů. Poskytoval bezpečné útočiště již pravěkým lidem. Podmínky nabízené přírodou padly do oka některému z Ronovců, takže na vrcholové plošině dlouhé 90 metrů vystavěl začátkem 14. století hrad střežící solnou cestu z Míšně do Žitavy. Hrad bezpečně odolával všem nájezdům. Okolí bylo navíc pomocí hrází přeměněno v rybníky a vodní příkopy, které šlo překonat jen po padacích mostech. Do horního hradu se dalo vystoupit pouze po schodech úzkou slují. Z budov na vrcholu se nedochovalo téměř nic, zůstalo množství místností a chodeb vytesaných přímo do skály.

!vlevo!vpravo