Pohoří, hory a nížiny

Severovýchodní polovinu Středočeského kraje tvoří převážně rovinatá Česká tabule. Podél toku Labe se prostírá Polabská nížina. V jihozápadní části kraje leží pohoří Brdy, v jihovýchodní Středočeská pahorkatina.

Brdy

brdy_vPohoří Brdy se výrazně liší od okolní krajiny luk a polí. Najdeme je asi 70 kilometrů jihozápadně od Prahy. V celé své délce jsou Brdy porostlé lesy. Některé lesní porosty si zachovaly charakter původních smíšených porostů. Staly se domovem mnoha vzácných živočichů. Zdejší rybníky jsou oblíbeným lovištěm volavek, čápů černých i orla mořského. Rostlinstvo zastupují cenné druhy orchidejí, kosatců a upolínů. Nejvyšší horou tohoto pohoří je Tok s nadmořskou výškou 865 metrů.

Česká tabule

tabule_vČeská tabule se převážně rozkládá v severní polovině Čech. Do středních Čech zasahuje její pruh při středním toku Labe a dolní Vltavě. Tvoří nízké terasy a údolní nivy s navátými písky. Mezi významné lokality patří opuštěná labská ramena. Jednotlivé části České tabule ve středních Čechách mají svá jména: Čáslavské kotlina, Mělnická kotlina, Mrlinská tabule a Českobrodská tabule. Česká tabule je tvořena horninami, které se usadily na dně moře – pískovce, slepence, jílovce.

Polabí

polabi_vPolabím jsme si zvykli nazývat nížinu podél řeky Labe bez přesného územního vymezení. Na tomto území se vyskytuje úrodná půda a ta je i díky příznivému podnebí intenzivně zemědělsky využívaná. V Polabí ve středních Čechách leží mnohá historická města, která byla založena ve středověku. Můžeme tu navštívit skanzeny, lázně i zachovalé lužní lesy. Levý břeh Labe je využíván jako zemědělská půda, od pravého břehu se terén postupně zdvihá. Na pravém břehu se vyskytuje více lesů.

Středočeská pahorkatina

pahorkatina_vJedná se o mírně zvlněnou krajinu ve středních Čechách s nevelkými výškovými rozdíly. Má velmi husté osídlení a její území je silně poznamenáno činností člověka. Nejvyšších výšek dosahuje na rozhraní středních a jižních Čech vrchem Javorová skála. Ve středních Čechách se v rámci Středočeské pahorkatiny odlišuje Benešovská pahorkatina a Vlašimská pahorkatina. Z hornin převládá ve Středočeské pahorkatině žula. Jejím zvětráváním vznikly skalní útvary, například viklany u Sedlčan, Petrovic či Votic.

!vlevo!vpravo