Zemědělství a průmysl

pivovar_vPřírodní podmínky Plzeňského kraje umožňují pěstování brambor a nenáročných obilovin, například ovsa. Živočišná výroba je zastoupena chovem skotu. Výše položené a řidčeji osídlené pohraniční oblasti s horskými loukami jsou vhodné pro pastevectví. Zalesněné území poskytuje dostatek dřeva. Klatovy prosluly pěstováním karafiátů. V okolí Plzně se nacházejí ložiska kaolínu a keramických surovin. Díky nim vznikl keramický průmysl. Z potravinářského průmyslu je zastoupeno především pivovarnictví v Plzni (značka Prazdroj). V Plzni najdeme také strojírenské Škodovy závody, které se zabývají například výrobou lodních šroubů, elektrických lokomotiv či turbín do elektráren. Díky svému výhodnému umístění na trase z Prahy do Německa je Plzeň důležitou železniční a silniční křižovatkou. Krajem prochází dálnice do Bavorska.

!vlevo!test