Pamětihodnosti

Z míst, která stojí za návštěvu v Ústeckém kraji, nemůžeme pominout Terezín. Dále se vypravíme do skanzenu s chalupami z Českého středohoří. Prohlédneme si chmelnice, abychom se seznámili s důležitou surovinou, kterou na severu Čech získáváme.

Chmelařská oblast

chmel_vChmel se začal pěstovat v okolí Žatce a Loun ve 14. století. Roku 1922 zde byla zákonem zřízena Veřejná známkovna chmele – žatecký chmel se stal evropským měřítkem kvality této plodiny. Protože je chmel popínavá rostlina, pěstuje se na poli – chmelnici – které je vybaveno konstrukcemi z dřevěných sloupů o výšce asi pět metrů. Mezi nimi jsou provázány silné dráty, k nim jsou ukotveny tenčí svislé dráty. Po nich se pnou rostliny chmele a jsou při sklizni spolu s rostlinou strhávány. Chmel je hlavní surovinou při vaření piva.

Osek

osek_vMěsto Osek na úpatí Krušných hor při okraji Mostecké pánve tvoří sevřený celek obytných domů obklopený zelení. Jeho srdcem je velkolepý cisterciácký klášter, který v minulosti určoval dějiny celého kraje. Po celá staletí byl významným kulturním střediskem kraje, zabýval se důlním podnikáním, byla zde založena první manufaktura v Čechách. Spolu s církevními objekty tu fungovala klášterní nemocnice. Za nejcennější objekt kláštera je považován jeden z nejstarších gotických prostorů v Čechách – starý konvent, jehož východní křídlo s nádhernou kapitulní síní bylo postaveno kolem roku 1240.

Terezín

terezin_vMěsto Terezín ležící při řece Ohře nedaleko Litoměřic patří k našim nejmladším městům. Vzniklo z ryze vojenských důvodů za vlády Josefa II. Bylo pojmenováno po císařovně Marii Terezii. Stavba vlastní pevnosti trvala jedenáct let, pracovalo zde asi 15000 lidí a ročně bylo potřeba asi dvacet milionů cihel. Část byla vystavěna na dubových pilotech a roštech. Pevnost je významnou památkou. Důmyslný obranný systém se skládá z hlavní pevnosti na levém břehu Ohře a Malé pevnosti na pravém břehu Ohře a systému podzemních chodeb v délce 29 kilometrů. Vojensky se Terezín nikdy neuplatnil, protože nepřátelské vojska se mu vždy vyhnula. Dochovalo se téměř celé opevnění ve tvaru protáhlého osmiúhelníku s bastiony. Malá pevnost se stala během německé okupace neblaze proslulým koncentračním táborem, kde zahynul velký počet obětí, především Židů.

Zubrnice

zubrnice_vNejmladší skanzen v Čechách, který byl zbudován ve staré historické vesnici v klínu kopců Českého středohoří, můžeme navštívit v Zubrnici. Jako základ jsou využity nejhodnotnější stavby středu obce a jejího okolí, které se průběžně doplňují o drobné přenášené objekty. Podívat se můžeme do roubené zemědělské usedlosti s unikátní teplovzdušnou sušárnou na ovoce, bývalé vesnické školy, starého obchodu a kostela. Ve středu návsi stojí přenesená barokní studna a nedaleko pod vsí je malé nádraží s muzeem železniční dopravy. Na bývalé zrušené trati se občas můžeme svést historickým vláčkem. Opodál proti proudu potoka stojí malý roubený vodní mlýn.

!vlevo!vpravo