Hrady a zámky

Střední Čechy jsou od nepaměti úzce spjaty s dějinami naší země. Proto zde najdeme mnoho vzácných historických památek – hradů a zámků s výstavnými zahradami.

Český Šternberk

sternberk_vČeský Šternberk je jedním z nejlépe dochovaných hradů v Čechách. Byl vystavěn ve 13. století šlechtickým rodem Sternbergů, který měl v erbu zlatou šesticípou hvězdu. V hradních místnostech si můžeme prohlédnout bohaté sbírky tohoto rodu. Hrad se pyšně vypíná na vrcholu ostrohu vysoko nad levým břehem řeky Sázavy. Výstavba gotického hradu probíhala až do začátku 14. století. Při barokní přestavbě v 17. století dostal hrad jednotnou úpravu. Při vstupní bráně byl vystavěn Dolní zámek sloužící jako kanceláře a byty úředníků. K hradu se váže pověst o rytíři Zdeslavovi.

Dobříš

dobris_vV hezkém městě mezi Prahou a Příbramí původně stával hrad, který nechal vybudovat Jan Lucemburský pro královského lovčího. Z jedné strany byl chráněn rybníkem Vargačem a z druhé valem, příkopem a branou. V 17. století tu byl postaven zámek, který byl v následujícím století rokokově přestavěn. Trojkřídlá patrová stavba kolem čtvercového dvora se stala ve 20. století známým sídlem našich spisovatelů. V 18. století vznikla u zámku francouzská zahrada, vzácná ukázka rokokové zahradní architektury. Svými květinovými ornamenty a stříhanými ploty navozuje atmosféru vídeňského Shönbrunu. Za ní začíná perfektně upravený anglický park.

Jemniště

jemniste_vNedaleko silnice z Benešova do Vlašimi stojí výstavný barokní zámek. Jeho výstavba probíhala na počátku 18. století. Zámek tvořilo sedm budov s velkým nádvořím a francouzskou zahradou. Nad přízemním vestibulem byl umístěn hlavní sál. Na fasádách i v interiérech najdeme rokokovou výzdobu. Zámek má tvar písmene H. Na konci 18. století nahradil francouzskou zahradu krajinářský park. Zámek patří od poloviny 19. století rodu Šternberků.

Kačina

kacinaRozsáhlý klasicistní zámek byl zbudován v první polovině 19. století uprostřed přírodně krajinářského parku. Najdeme zde kolonády bočních křídel a sloupcové výstupy s mohutnými trojúhelníkovými štíty. Jedná se o nejvýznamnější empírovou stavbu v Čechách. V centrální budově se nacházely reprezentační prostory a obydlí hraběcí rodiny, v křídlech pak hostinské pokoje. Na křídla navazuje z každé strany jeden pavilon. V pravém je umístěna zámecká kaple a zámecké divadlo. V levém je Chotkovská knihovna s původně více jak 40 000 svazky naučné i krásné literatury z 16. až 19. století. Zámek je zakomponován do rozsáhlého anglického parku.

Karlštejn

Karlštejn je nejznámější a nejvýznamnější český hrad. Byl vystavěn ve 14. století na levém břehu Berounky. Dal ho vystavět český král a římský císař Karel IV. jako místo, ve kterém budou uloženy relikvie a královské klenoty. Hrad má čtyři části: předhradí, purkrabství, obytnou část s císařským palácem a Mariánskou věží a konečně Velkou věž, vlastní srdce hradu. Jedinečná výzdoba dosáhla svého vrcholu v kapli svatého Kříže. Její stěny byly pokryty polodrahokamy, zlacenou výzdobou a deskovými obrazy představujícími podoby světců a světic. V okolí hradu má dlouhou tradici vinařství. Přečíst si můžeme pověst o tom, jak hrad obléhali husité.

Kokořín

kokorin_vHrad Kokořín je jedním z našich nejromantičtějších hradů. Je obklopen lesy s labyrintem pískovcových roklí. Rád ho navštěvoval básník Karel Hynek Mácha. Dal ho postavit na pískovcové skále Hynek Berka z Dubé ve 14. století. V 19. století jej získala rodina Špačkova jako romantickou zříceninu. Zahájili rozsáhlou rekonstrukci. Ta vtiskla hradu dnešní pohádkově romantický vzhled. Pohádkový dojem umocňuje také umístění hradu na kopci, nad krajinou skal a lesů. Seznámit se můžeme s pověstí o loupeživém rytíři Petrovském. Hrad dal jméno okolní oblasti, kterou nazýváme Kokořínsko.

Konopiště

konopiste_vNa místě dnešního zámku Konopiště byl původně vystavěn hrad s mohutným opevněním. Ale ani to jej neubránilo před náporem vojska Jiřího z Poděbrad ve druhé polovině 15. století. Následné renesanční a barokní přestavby hrad proměnily ve výstavný zámek, který v 19. století koupil následník rakouského trůnu, arcivévoda František d´Este a nechal jej romanticky upravit. Arcivévoda byl vášnivým lovcem, proto mezi vyhlášené sbírky zámku patří na tři sta tisíc loveckých trofejí.

Křivoklát

Na místě hradu Křivoklát stávalo původně přemyslovské hradiště. To bylo ve 2. polovině 13. století přebudováno na gotický hrad. Byl dostavěn za vlády Přemysla Otakara II. Velkého rozkvětu se dočkal za Vladislava Jagellonského, který z něj vytvořil reprezentativní sídlo panovníka. Dnes se Křivoklát řadí se svými uměleckými i historickými hodnotami mezi nejvýznamnější památky České republiky. Připomeňme alespoň Královský neboli Velký sál, který je po Vladislavském sále na Pražském hradě druhým největším gotickým sálem v českých zemích. Přečtěte si pověst o tomto hradu z dob přemyslovských knížat.

Mnichovo Hradiště

mhradiste_vNa křižovatce obchodních cest bylo nejprve v polovině 13. století založeno městečko jako hospodářské zázemí kláštera Hradiště. Poté tu byl postaven renesanční zámek, který byl v 17. století barokně přestavěn. Tehdy ho získal jako konfiskované panství po bitvě na Bílé hoře vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Jeho rodina vlastnila zámek po několik staletí. Trojkřídlý zámek je obklopen anglickým parkem a francouzskou zahradou. Součástí zámku je divadlo a rozsáhlá knihovna převezená ze zámku v Duchcově. V areálu zámku je i městské muzeum.

Točník

tocnik_vTočník tvoří nerozlučnou dvojici s hradem Žebrákem, s nímž ho spojuje zubaté křemencové bradlo. Vznikl jako jeden z našich posledních královských hradů v době, kdy Žebrák byl poškozen požárem. Dal ho vystavět král Václav IV., který sem rád zajížděl na lov i za odpočinkem. Točník se měl stát jeho soukromým sídlem a místem důležitých jednání. V 16. století byly hradní budovy renesančně upraveny. Nejkrásnější část tvoří královské komnaty s velkým sálem v královském paláci.

!vlevo!vpravo