Hrady a zámky

Při naší cestě Jihočeským krajem nemůžeme minout významné hrady a zámky. Jsou to především Hluboká nad Vltavou, Zvíkov, Orlík a Rožmberk nad Vltavou. Z dalších staveb navštívíme Blatnou a Červenou Lhotu.

Blatná

Při říčce Lomnici leží, obklopeno rybníky, město Blatná, které ve 20. století proslavilo pěstování růží. V první polovině 13. století zde vybudovali Bavorové ze Strakonic tvrz. Ta byla ve 14. století přestavěna na vodní hrad. V 16. století přibyl renesanční palác jako pohodlnější zámecké sídlo. Nejstarší období zámku připomínají základy románské kaple. Zámek je spojen mostem s anglickým parkem a dančí oborou. V okolí Blatné najdeme i několik tvrzí, například v Buzicích, Bratronicích či Kadově.

Červená Lhota

lhota_vPohádkově romantický zámek stojí na skalnatém ostrůvku uprostřed rybníka. Ostrov spojuje s hrází kamenný, dříve padací most. Zámeček, zařízený jako letní sídlo, přibližuje bydlení šlechty v období baroka, rokoka a klasicismu. Předchůdcem zámku byla gotická tvrz na skalnatém útesu nad potokem. Později byl potok přehrazen a ze skály se stal ostrůvek obklopený hladinou rybníka. V 16. století byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. Ten dostal červenou barvu, což vedlo k pojmenování Červená Lhota. Čtyři křídla patrové stavby s malým nádvořím uprostřed zabírají celou skálu vystupující z rybníka, jen jihozápadní nároží vyrůstá přímo z vody.

Hluboká nad Vltavou

hluboka_vNa místě dnešního zámku v Hluboké nad Vltavou původně stál královský gotický hrad, založený ve 13. století Václavem I. Dobře opevněný hrad byl oporou Přemysla Otakara II. proti Vítkovcům. Po založení Českých Budějovic jeho význam upadl. V 16. století byl přebudován na renesanční zámek. Dnešní romantickou podobu získal v 19. století. Zámek je považován za jedno z nejkrásnějších panských sídel v Čechách. Vnějšek člení jedenáct věží a bašt s ozubenými cimbuřími, arkýř, balkóny a verandy. V zámku najdeme 120 komnat, ve kterých jsou umístěny cenné kolekce obrazů a nábytku. Okolo Hluboké se prostírá zámecký park v anglickém stylu, k němuž patří také louka zvaná Popravní.

Orlík nad Vltavou

Jako orlí hnízdo vysoko na skále nad údolím Vltavy byl ve 13. století postaven královský hrad Orlík. Jeho dnešní podoba pochází z 19. století. Po naplnění vodní nádrže Orlík se hrad ocitl jen pár metrů nad hladinou. Objekt se skládá ze čtyř křídel uzavírajících dvůr. Od okolního terénu je oddělen příkopem, přes který vede most. Při vstupu do objektu stojí okrouhlá věž ze 14. století, ze stejného období pochází protilehlé křídlo nad řekou. Ze zajímavých hostů na hradě, kteří na hradě pobývali, jmenujme Jana Žižku. Pozoruhodnou technickou památkou je Žďákovský most, klenoucí se přes Vltavu jihovýchodně od Orlíku.

Rožmberk nad Vltavou

hrozmberk_vHrad Rožmberk nad Vltavou stojí na ostrohu nad romantickým údolím Vltavy. Původní hrad trůnil na nejvyšším místě ostrohu. Jeho dominantou byla vysoká štíhlá věž Jakobínka. Ve 14. století vyrostl v jeho sousedství Dolní hrad, který se stal v 16. století hlavním sídlem, protože Horní hrad vyhořel a zbyla z něj jen věž Jakobínka. Dolní renesanční hrad je dvoupatrová budova s původním palácem na jižní straně a s věží krytou jehlancovitou střechou. Z řady sálů vynikají zbrojnice, rytířský sál a obrazárna. Zajímavá je katovna. Dodnes tu chodí Bílá paní, údajně Perchta z Rožmberka, která ochraňovala členy rožmberského rodu.

Zvíkov

Král českých hradů, Zvíkov, byl vybudován na ostrohu nad soutokem Otavy s Vltavou. Založen byl za vlády Přemysla Otakara I. Přemyslovští panovníci tu často pobývali. Nejstarší částí hradu je Hlízová věž a jižní palác s arkádovým nádvořím v gotickém slohu. Ze sálů zaujme především Svatební, nebo také Kurfiřtská síň s cennými freskami. Půvabu Zvíkovu neubralo ani napuštění Orlické přehrady, v důsledku toho přiblížení vodní hladiny a zaplavení některých částí areálu. Z hradu je nádherný pohled na soutok Otavy s Vltavou.

!vlevo!vpravo