Města

Krajským městem Jihočeského kraje jsou České Budějovice. Další velká města jsou Tábor, Písek, Jindřichův Hradec, Strakonice, Český Krumlov a Prachatice.

České Budějovice

budejovice_vČeské Budějovice založil ve 13. století Přemysl Otakar II. na soutoku řek Vltavy a Malše. Středověký ráz města je v historickém centru patrný dodnes. Dlážděné ulice, starobylé stavby, zbytky městského opevnění se strážními věžemi a část vodního příkopu navozují atmosféru dávných časů. Dominantou je rozlehlé čtvercové náměstí lemované měšťanskými domy s podloubími a honosnou radnicí. Symbolem náměstí je barokní Samsonova kašna. Nelze přehlédnout Černou věž vysokou 72 metrů, která bývala strážní věží a zvonicí. Dnes jsou České Budějovice hospodářským a kulturním centrem kraje. Sídlí zde řada podniků, například pivovar Budvar, tužkárna Koh–i–noor či továrny na nádobí Sfinx a Bellis.

Český Krumlov

krumlov_vMěsto český Krumlov leží v údolí řeky Vltavy. Bývá nazýváno perlou jižních Čech. Dominantu města tvoří zámek a gotický kostel. Českokrumlovský zámecký areál patří k nejrozsáhlejším ve střední Evropě, sestává z více než čtyřiceti historických budov. Zážitkem je procházka starým městem s klikatými uličkami a prastarými gotickými i renesančními domy s krámky a hospůdkami. Toto středověké historické jádro je zapsáno na seznamu UNESCO. Nad Českým Krumlovem se nachází hrad postavený přímo na skále. Město patřilo významnému šlechtickému rodu Vítkovců. V západní části Českého Krumlova, v údolním svahu potoka Polečnice, se nachází grafitový důl.

Jindřichův Hradec

jhradec_vVznik Jindřichova Hradce je svázán s hradem, později přestavěným na zámek, který se tyčí nad řekou Nežárkou. Býval sídlem rožmberského šlechtice Jindřicha. Původně gotický hrad byl během 16. století přestavěn v renesanční zámek. Po barokních dostavbách obsahuje kolem 320 místností a je v něm uloženo na deset tisíc uměleckých předmětů. Město na březích Nežárky má historické jádro, které je památkovou rezervací. Jeho rozvoj je spojen s Vítkovci. Na počátku 17. století se zde narodil Adam Michna z Otradovic, barokní básník, varhaník a skladatel. Jindřichův Hradec byl prvním městem, kde bylo osvětlení zajištěno elektřinou – bývalý vodní mlýn byl v 19. století přestavěn na Křižíkovu elektrárnu.

Písek

První osada vznikla v místech rýžování zlatonosného písku z náplavů Otavy. O výstavbu města se zasloužil především Přemysl Otakar II., který sem rád zajížděl. Město Písek má řadu významných památek, jeho historické centrum je chráněno jako památková zóna. Z bývalého královského hradu zůstalo zachováno západní křídlo s královským palácem. Mimořádně cenný je gotický kamenný most přes Otavu z konce 13. století. Jedná se o nejstarší dochovaný most v Čechách. Je dlouhý 111 metrů.

Prachatice

Prachatice jsou jedním z našich nejkrásnějších a nejlépe zachovalých renesančních měst. Vznikly na jedné z nejfrekventovanějších středověkých obchodních cest, Zlaté stezce. Po ní se z Bavorska dopravovala do Čech sůl. A právě právo na monopolní dovoz a prodej bavorské soli bylo základem bohatství města Prachatice. V městské památkové zóně najdeme vnější parkánovou hradbu s dělovými baštami a hlavní atrakci – renesanční měšťanské domy s cennými figurálními malbami a se sgrafity na fasádě.

Strakonice

Město Strakonice leží na soutoku Otavy a Volyňky. Je známé především svým hradem, který byl založen na počátku 13. století šlechtickým rodem Bavorů. Patří mezi nejstarší kamenné hrady u nás. Během staletí byl několikrát přestavován. Dnes tu sídlí Muzeum středního Pootaví, kde se můžeme seznámit s historií dudáctví. Od počátku 19. století zde existuje fezárna, kde se vyrábějí turecké fezy a čepice. O sto let později byla založena strakonická továrna ČZ, která vyráběla bicykly, motokola a později motocykly. Ze strakonických rodáků připomeňme básníka a sběratele lidových písní, Františka Ladislava Čelakovského, či tvůrce Spejbla a Hurvínka, Josefa Skupu.

Tábor

tabor_vNa skalnatém ostrohu nad Lužnicí leží město nejslavnějších husitských tradic, pojmenované podle biblické hory Tábor. Založili je husité v roce 1420. Historické jádro bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací. Ve středu najdeme prostorné náměstí, místo shromažďování táborského lidu i vojska. Odtud se paprskovitě rozbíhaly ulice k hradebním branám a baštám. Zbytky rozsáhlého opevnění nám připomínají bohatou minulost. Z jediné zachovalé věže někdejšího hradu zvané Kotnov se nabízí vyhlídka na celé historické jádro. V radnici je Husitské muzeum věnované husitům a táborským řemeslům. Odtud se dá vstoupit do středověkých chodeb. Ráz Tábora dotváří nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě, Jordán, která se nachází v samotném centru. Unikátem je přes nádrž zavěšený most.

Třeboň

trebon_vStarobylé sídlo Třeboň leží mezi rybníky na Zlaté stoce. Jeho počátky sahají do poloviny 12. století. Jedinečně dochované opevnění s branami a baštami, rozlehlý zámecký areál s parkem, řada gotických a renesančních domů – to je tvář historické Třeboně. Neodmyslitelnou součástí jsou proslulé slatinné lázně, specializující se na léčbu a rehabilitaci pohybového ústrojí. Třeboň je obklopena parky a loukami včetně rybníka Svět. Je spojena s rybníkářstvím, jehož tradice sahá až do 14. století. Největšího rozkvětu bylo dosaženo v 15. a 16. století za Štěpánka Netolického a Jakuba Krčína z Jelčan. Již ve 14. století tu byl založen pivovar vyrábějící pivo značky Regent.

!vlevo!vpravo