Příroda v Praze

Kam se můžeme vypravit v Praze za přírodou? První místo, které nás napadne, je řeka Vltava. Dále máme na výběr některé sady a parky. Výlet si můžeme udělat také do zoologické a botanické zahrady.

Botanická zahrada

botanicka_vNa své dnešní místo byla Pražská botanická zahrada přenesena v roce 1897 ze Smíchova, kde se od roku 1775 rozprostírala její předchůdkyně. Atraktivním exponátem je v zahradě obrovský leknín, jehož listy na hladině unesou i malé dítě. Najdeme tu tropické i subtropické rostliny, například banánovníky, kakaovníky či vanilku. K zahradě patří také přírodní park s naučnou stezkou, archeopark a dětské hřiště. Součástí zahrady jsou některé budovy Univerzity Karlovy. Ve sklenících si můžeme prohlédnout tropické a subtropické rostliny (například sbírka kaktusů a sukulentů).

Divoká Šárka

sarka_vDivoká Šárka je romantické údolí s překrásnými skalními sceneriemi. Nachází na skalnatých úbočích Šáreckého potoka mezi soutěskou Džbán a Čertovým mlýnem a na stepích nad ním zejména na pravém břehu. Šárecký potok je doplněn travnatými i lesními porosty a kamenitými sutěmi na příkrých svazích. Toto území bylo osídleno již v pravěku. Nad soutěskou Džbán se nalézá rozsáhlé slovanské hradiště se zachovalými valy. V roce 1964 byla Divoká Šárka prohlášena chráněným přírodním útvarem. Představuje velmi zachovalý krajinný celek. Je cenný z hlediska geologického, botanického, zoologického i archeologického. V oblasti byly nalezeny jedny z nejstarších zkamenělin v Čechách, významné jsou i objevy ze starší doby kamenné (kosti mamuta, nosorožce, soba, tura či koně), z mladší doby kamenné (hrobykeramika) i ze 6. století (slovanská keramika).

Letenské sady

letna_vLetenské sady bezprostředně sousedí s Hradčany. Jsou tedy ideálním místem oddychu po prohlídce Pražského hradu. Většinu Letenských sadů zabírá rozlehlý park s mnoha dlouhými chodníky. Z jižní strany se otevírají úchvatné výhledy na Staré Město a Vltavu. V místě dnešního metronomu s obrovským kyvadlem stávalo do roku 1962 monumentální sousoší v čele se Stalinem. Ve východní části Letné sídlí v moderní budově Národní technické muzeum.

Stromovka

stromovka_vPůvodně to byla Královská obora – oblíbené loviště českých panovníků. Koncem 18. století byla upravena do podoby parku v anglickém stylu. V současnosti to je nejrozsáhlejší pražský park s rozlehlými travnatými plochami obklopenými množstvím stromů – starými duby, buky a dalšími dřevinami. Najdeme tu i rybníčky s divokými kachnami či racky. Na jihozápadním okraji parku stojí místodržitelský letohrádek. Stromovka sousedí s areálem Výstaviště.

Vltava

reka_vPraha a Vltava tvoří spolu nerozlučnou dvojici. Vltava protéká Prahou v délce 31 km, rozděluje město na dvě části, západní a východní. Teče z jihu na sever s výjimkou velkého oblouku začínajícího pod Karlovým mostem. Pod Trójou se Vltava opět vrací do původního poledníkového směru. V korytě řeky najdeme devět ostrovů. Šířka řeky je až 300 metrů. Vltava se postarala o to, že je povrch Prahy zvlněn. Zahloubila své koryto do plošin a vytvořila tak poměrně hluboké údolí. Místy ji lemují strmé skalnaté svahy (Barrandovské skály).

Zoologická zahrada

zoo_vPražská zoologická zahrada je nejstarší zoologickou zahradou v České republice. Byla otevřena v roce 1831 a je považována za jednu z nejkrásnějších v Evropě. Z původních rozměrů se rozrostla více než osmkrát. Návštěvníkům slouží na čtrnáct kilometrů cest. Chová se zde asi 2000 zvířat 350 druhů, z toho 91 patří k druhům, jimž hrozí vyhubení. Zvláštností je úspěšný chov koně Převalského.

!vlevo!vpravo