Pamětihodnosti

V Pardubickém kraji můžeme navštívit některá zajímavá místa. Jednak je to muzeum v přírodě, unikátní muzeum loutek či muzeum našeho významného cestovatele, v neposlední řadě jinde nevídaný lidový kostel s dřevěným mostem.

Holice

holice_vHolice prosluly především jako rodiště významného cestovatele po Africe Emila Holuba, který ze svých cest do jižních částí Afriky přivezl bohaté sbírky. Významnému rodáku zasvětily Holice své Africké muzeum, které bylo slavnostně otevřeno v roce 1964. Emila Holuba připomíná ve městě také pomník od sochaře Jindřicha Soukupa. Památník Dr. Emila Holuba je rozdělen do třech částí. V první části se nachází pracovna Emila Holuba včetně jeho několika osobních věcí, řádů, trofejí a darů od domorodých náčelníků. Druhá, největší část, je věnována africké přírodě. Ta je zastoupena nejen vycpaninami velkých savců, ale i drobných ptáků; trofejemi, mořskými živočichy, zkamenělinami a nerosty. Ke zhlédnutí je i sbírka domorodých hudebních nástrojů a části rituálního oblečení. Ve třetí – etnografické části – se návštěvníci ocitnou v malé domorodé vesnici mezi původními obyvateli Afriky. Uvidí názornou ukázku způsobu jejich života a seznámí se s ručními prácemi domorodců. Jsou zde rovněž umístěny i původní fotografie z proslulé a nikdy neopakované Jihoafrické výstavy konané v Praze roku 1892. Pro představu cestovatelových cest slouží dvě názorné nástěnné mapy.

Kočí

koci_vNedaleko Chrudimi, v obci Kočí, najdeme malebný venkovský kostel ze 14. století. Nikde jinde u podobných staveb nenajdeme krytý dřevěný most. Ten v Kočí ústí do mohutné dřevěné zvonice. Ve zvonici jsou umístěny starobylé zvony Bartoloměj a Vavřinec. Dřevěný most překračuje někdejší vodní příkop. Díky němu se jedná o jedinečnou stavbu. Most je dlouhý 18 metrů a široký tři metry. Uvnitř kostela nás zaujmou nástěnné malby, malovaný kazetový strop, dřevěná malovaná kruchta a kazatelna.

Muzeum loutek v Chrudimi

muzeumloutek_vV městě Chrudim v renesančním Mydlářovském domě, s věží v podobě minaretu, najdeme neobvyklou sbírku obsahující loutky z celého světa. V muzeu je představeno tradiční české loutkové divadlo i další zajímavosti, například unikátní předměty stínoherního divadla Indonésie, vietnamského vodního loutkoherectví nebo luminiscenční divadlo. V roce 1995 byla ve vedlejším domě otevřena galerie, ve které jsou pořádány krátkodobé výstavy. Naproti galerii je unikátní herna s loutkami. Děti, ale i dospělí zde mají možnost na jevišti pro marionety a maňásky vyzkoušet si hraní loutkového divadla.

Opatovický kanál

opatovice_vOpatovický kanál je významné středověké vodní dílo, které bylo vybudováno na konci 15. a na začátku 16. století. Sloužil k čerpání vody z Labe a následnému napájení rozsáhlých rybníků, které založil majitel pardubického panství pan Vilém z Pernštejna. Opatovický kanál začíná u Opatovic nad Labem a do Labe se zpět vlévá u obce Semín. Kanál dosahoval délky 35 kilometrů. Dnes je jeho délka 26 kilometrů a šíře koryta se pohybuje mezi šesti a osmi metry. Kdysi na něm bylo postaveno 32 mlýnů. Dodnes je jeden v obci Břehy a v něm je v provozu vodní elektrárna. Další mlýn funguje v městečku Bohdaneč. Opatovický kanál je technickou památkou.

Skanzen Vysočina u Hlinska

vysocina_vSoubor lidových staveb se nachází nedaleko Hlinska v Čechách a vytváří půvabný areál, ve kterém jsou soustředěna stavení z Českomoravské vrchoviny a Železných hor z 18. a 19. století. Některé stavby stojí na svém místě, další sem byly přemístěny. Skanzen má čtyři části: Veselý kopec je osada volně rozptýlených zemědělských usedlostí v původním krajinném prostředí, Betlém v Hlinsku sdružuje cenné roubené objekty – bývalá obydlí řemeslníků, Svobodné Hamry jsou osadou s bohatou malířskou tradicí a Možděnice představují dílny lidových řemeslníků v prostředí rázovité vesnice.

!vlevo!vpravo