Města

Krajským městem Královéhradeckého kraje je Hradec Králové. Z dalších velkých měst kraje navštívíme Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.

Hradec Králové

hradec_vMěsto Hradec Králové leží na soutoku Labe a Orlice. O jeho bohaté minulosti svědčí množství památek a označení „město českých královen“. Město proslavila zvláště první polovina 20. století, kdy zde působili věhlasní architekti v čele s profesorem Kotěrou a Gočárem. Tehdy byl Hradec Králové nazván „salonem republiky“. Dnes je významným kulturním střediskem a univerzitním městem. Sídlí zde Klicperovo divadlo a divadlo Drak, hvězdárna a planetárium či filharmonie. Klavíristé z celého světa hrají na klavírech značky Petrof, které se zde vyrábějí.

Jičín

jicin_vMěsto Jičín bylo založeno ve 13. století na místě, kde se střetává Podkrkonoší, Polabí a Český ráj. Na počátku 17. století se vévoda Albrecht z Valdštejna rozhodl vytvořit z Jičína své reprezentativní sídlo. Zvelebil město i zámek, nechal založit Libosad a vysázet čtyřřadou lipovou alej. Malebné náměstí obklopené podloubím se téměř celé dochovalo dodnes v podobě ze 17. století. Symbolem Jičína je Valdická brána, která získala popularitu díky pohádkám o loupežníku Rumcajsovi z lesa Řáholce. V Jičíně se totiž narodil spisovatel Václav Čtvrtek. Nedaleko Jičína, v Ostroměři, se narodil další český spisovatel, Eduard Štorch.

Náchod

nachod_vNáchod založil rytíř Hron v polovině 13. století na strategickém místě, kde se zemská stezka zužuje do průsmyku. Jméno města vzniklo z toho, že se přes něj chodí do Polska. Náchodem protéká řeka Metuje. Na vršku nad městem se vypíná zámek. Na náměstí pod zámkem upoutají návštěvníky cibulovité kostelní věže i řada menších objektů (například pranýř). V barokně upraveném zámku si prohlédneme věž s hladomornou či gotický sklep. K zámku přiléhá medvědinec, francouzská zahrada a lipová alej.

Nové Město nad Metují

novemesto_vCentrum Nového Města nad Metují leží na vysokém ostrohu obtékaném řekou Metuje. Asi pět kilometrů od města proti proudu Metuje leží osada Peklo, oblíbené výletní místo. Renesanční domy na náměstí tohoto našeho nejpůvabnějšího města sjednocuje jejich výška, tvar štítů a podloubí. Za návštěvu stojí i místní zámek, jehož park doplňují sochy z dílny Matyáše B. Brauna. Zámek je součástí městské památkové rezervace. Hlavní zámecká věž „Máselnice“ je vysoká 53 metrů. Ve výšce 25 metrů má krytý ochoz, ze kterého je výhled do širokého okolí.

Rychnov nad Kněžnou

rychnov_vMěsto Rychnov nad Kněžnou leží v podhůří Orlických hor na řece Kněžné. První písemná zmínka je o Rychnově jako o obci na obchodní stezce z roku 1258 v listině Přemysla Otakara II. Ve městě najdeme raně barokní zámek s obrazárnou obsahující rodovou galerii Kolovratů, která patří k největším historickým galeriím u nás. Převládají podobizny a lovecká zátiší. Vybavení pokojů doplňuje porcelán, sklo, keramika a zbraně. V místním muzeu Orlických hor můžeme navštívit památník Karla Poláčka, nejvýznamnějšího místního rodáka.

Trutnov

trutnov_vPůvodně trhová kolonizační obec na rozhraní Krkonoš a Podkrkonoší vznikla v době Přemysla Otakara II. a nazývala se podle řeky Úpa. Až do 16. století byl Trutnov věnným městem českých královen. V centru města si můžeme prohlédnout čtvercové Krakonošovo náměstí lemované renesančními a barokními domy s podloubím. Ve 13. století tu stával na stísněném prostoru hrad. V 16. století byl přestavěný na zámek. V něm v dnešní době sídlí Muzeum Podkrkonoší.

!vlevo!vpravo