Pamětihodnosti

Naší pozornosti neuniknou ve Zlínském kraji významná poutní místa – Velehrad a Svatý Hostýn. Navštívíme také skanzen v Rožnově pod Radhoštěm a národopisné oblasti na území Zlínského kraje. Vypravíme se do místa, kde se narodil a prožil dětství Jan Amos Komenský, do Uherského Brodu.

Horňácko

hornacko_vNárodopisná oblast Horňácko zasahuje na území Zlínského a Jihomoravského kraje. Je to kraj krásné přírody, mnoha lidových památek a tradic. Zajímavé památky lidové architektury můžeme vidět v Hrubé Vrbce v nedalekém Javorníku – Kopánkách nebo Nové Lhotě – Vápenkách. A zapomenout nesmíme ani na známý kuželovský větrný mlýn nebo mlýny v údolí Veličky. V kuželovském mlýně můžete navštívit expozici horňáckého bydlení a místního hospodaření z přelomu 19. a 20. století. Nejznámější folklórní akcí jsou Horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Za návštěvu stojí tradiční jarmark ve Velké nad Veličkou nebo košty slivovice, štrúdlů či zelí.

Hostýn

hostyn_vBájemi opředený vrch (735 metrů nad mořem) a poutní místo Hostýn v Hostýnských vrchách s barokním chrámem zasvěceným Panně Marii, která podle legendy zachránila zdejší obyvatele před nájezdy Tatarů v roce 1241. K významným památkám patří také křížová cesta, kamenná rozhledna a soubor chráněných památných stromů. Je to nejnavštěvovanější poutní místo na Moravě a po Velehradě také nejpamátnější. Hostýn má dva vrcholy. Na nižším stojí barokní chrám a pod ním je zázračný pramen s kaplí. Na vyšším vrcholu stojí kamenná rozhledna, u níž byla zřízena větrná elektrárna.

Rožnov pod Radhoštěm

roznov_vMěsto Rožnov pod Radhoštěm leží v údolí Rožnovské Bečvy. Je proslulé svým nádherným skanzenem původní valašské architektury. Toto muzeum v přírodě zahrnuje Dřevěné městečko, Valašskou dědinu a Mlýnskou dolinu s celkem sto dvaceti památkovými objekty. Ve skanzenu se uchovávají originály i věrné rekonstrukce roubených staveb. Nejstarší Dřevěné městečko bylo uvedeno do provozu již v roce 1925. V roce 1971 byla zpřístupněna Valašská dědina a v roce 1982 Mlýnská dolina. Několikrát do roka tu také ožívají lidové obyčeje.

Uherský Brod

brod_vU brodu přes Olšavu na obchodní stezce do Uher se v 11. století vybíralo clo. Osada Brod, která tu vznikla, se ve 13. století rozrostla na královské město. Ve 13. století tu byl založen dominikánský klášter. V 15. a 16. století se město díky řemeslům a trhům nadále rozvíjelo. Byla tu dodržována zásada náboženské tolerance, střediskem vzdělanosti se stala českobratrská škola. Ke konci 16. století se v nedaleké Nivnici narodil Jan Amos Komenský. Dětství prožil v Uherském Brodě. Expozice věnovaná „Učiteli národů“ v místním muzeu je svého druhu nejrozsáhlejší na světě. Před muzeem, které sídlí v barokním zámečku, najdeme sochu J. A. Komenského.

Valašsko

valassko_vValašsko je národopisná oblast na severovýchodě Moravy. Sousedí na jihu se Slováckem a na západě s Hanou. Předměty valašské lidové kultury a řemesel včetně domů byly soustředěny do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Valaši vítají hosty sklenkou slivovice a vynikajícími povidlovými koláči „frgály“. Velmi známé je i vizovické pečivo, které není určeno k jídlu, ale modelují se z něj ozdobné figurky a ornamenty. Při některých příležitostech se můžeme setkat s valašskými kroji a nářečím.

Velehrad

velehrad_vVelehrad je významným poutním místem na úpatí Chřibů. Zdejší areál kláštera s bazilikou a lapidáriem patří k největším klášterním stavbám na Moravě. Podle pověsti stojí klášter na místě centra Velkomoravské říše, kde působili Konstantin a Metoděj. Na počátku 13. století zde moravský markrabě Vladislav Jindřich založil klášter. Jeho dominantou se stal klášterní kostel. Celý areál nejprve zničili husité, po částečné obnově zaúřadoval v 17. století požár. V dnešní podobě je celý areál po velkolepé barokní obnově, která byla ukončena v polovině 18. století. V podzemním lapidáriu si můžeme prohlédnout vykopávky z období založení kláštera.

Vizovice

vizovice_vVizovice jako brána Valašska prosluly pálením pravé valašské slivovice. Tradice pěstování švestek a pálení lihovin sahá až do 17. století, světově proslulá je značka palírny Rudolf Jelínek. Další specialitou města je výroba vizovického pečiva. Navštívit tu můžeme barokní zámek se sbírkami uměleckého nábytku, porcelánu, zbraní a obrazů. Kolem zámku se prostírá anglický park a francouzská zahrada se sochařskou výzdobou. Každoročně se ve Vizovicích koná společenská akce Trnkobraní.

!vlevo!vpravo