Města

Podobně jako na celém území České republiky, i na východě Čech vznikala města většinou na březích nebo soutocích řek. Tudy ostatně vedly staré obchodní cesty. Dodnes jsou tato města průmyslovými i kulturními středisky okolního kraje. V Pardubickém kraji je centrem město Pardubice. Z dalších měst jmenujme královské věnné město Chrudim, starobylou Litomyšl, Českou Třebovou, Svitavy a Ústí nad Orlicí. Velmi zachovalé historické centrum má město Polička.

Pardubice

pardubice_vPrůmyslové a obchodní centrum východního Polabí proslulo jako město perníku. Leží na soutoku ChrudimkyLabe. Městská památková rezervace zahrnuje středověké jádro s Pernštýnským náměstím. Na něm můžeme obdivovat gotické a renesanční domy. Dominantu města tvoří rozlehlý areál zámku. Páni z Pernštejna zde původně vystavěli tvrz, poté vodní hrad a ten nakonec přestavěli v renesanční zámek. Další renesanční stavbou je Zelená brána. Ve městě se koná každoročně koňský dostih Velká pardubická steeplechase a motocyklový závod Zlatá přilba. Pardubicemi prochází důležitá železniční trať z Prahy na Moravu. Najdeme tu chemické továrny a ochutnat můžeme pravý pardubický perník. V Pardubicích vzlétl v roce 1911 Jan Kašpar na první dálkový let letadlem. Za necelé dvě hodiny bezpečně přistál nedaleko Prahy. O podivném znaku města si můžete přečíst v pověsti.

Česká Třebová

ctrebova_vToto průmyslové město vděčí za svůj rozvoj především železnici. Ta sem „vstoupila“ v roce 1845. Když se na nádraží se supěním a skřípotem brzd v oblaku dýmu poprvé objevila lokomotiva, kdosi vykřikl „čert“ a všichni Třebováci, kteří se tu ze zvědavosti shromáždili, pelášili pryč. Z poklidného městečka se díky dalšímu budování železničních tratí stal důležitý železniční uzel, po Praze náš nejvýznamnější. Zdejší seřazovací nádraží je vůbec největší v České republice.

Chrudim

chrudim_vNejvětší město při řece Chrudimce bývalo v minulosti věnným městem českých královen. Ještě předtím tu v roce 1055 zemřel kníže Břetislav I. Dnes si v Chrudimi můžeme prohlédnout řadu cenných gotickýchrenesančních staveb. Nejzajímavější z nich je Mydlářovský dům s věží v podobě minaretu, ve kterém je Muzeum loutek. Dochovaly se tu zbytky opevnění, bašt, forten a zdí. Chrudim je rodným městem vynálezce lodního šroubu Josefa Ressela.

Litomyšl

litomysl_vLitomyšl je jedno z nejstarších českých měst, proslulé středisko kultury a vzdělanosti. Bylo založeno při Trstenické stezce spojující Čechy s Moravou. Jeho dávná historie je spojena s rodem Slavníkovců, ta pozdější s tiskárnou českých bratří a rodem Pernštejnů. Zdejší areál renesančního zámku ze 16. století je zapsán na seznamu UNESCO. V zámeckém pivovaru se roku 1824 narodil hudební skladatel Bedřich Smetana. Na jeho počest se v Litomyšli každoročně koná hudební festival Smetanova Litomyšl. Kromě zámku stojí za prohlídku centrum města se středověkým jádrem a řadou cenných domů s podloubím. V Litomyšli žili Alois Jirásek a Božena Němcová.

Polička

policka_vMěsto bylo založené ve 13. století Přemyslem Otakarem II. na zemské Trstenické cestě. Ve věži kostela svatého Jakuba se narodil roku 1890 hudební skladatel Bohuslav Martinů. V roce 1990 bylo historické jádro města vyhlášeno městskou památkovou zónou, na kterou navazuje dobře zachovaný pás středověkých hradeb. U nich se nachází další zajímavost – místo zvané „Na Bídě“. Jedná se o chaloupky představující středověké obydlí městské chudiny.

Svitavy

svitavy_vMěsto Svitavy bylo založeno v polovině 12. století na řece Svitavě při historické hranici Čech a Moravy na důležité cestě z Prahy do Olomouce. Dodnes si udrželo starobylý půdorys podél rušné obchodní cesty. Ve středu města najdeme protáhlé náměstí s řadou dochovaných renesančních domů. Připomínkou středověké architektury zde zůstávají zbytky hradeb. Od 18. století je ve městě budován textilní průmysl, který zde dosud tradičně se strojírenstvím převládá. Na náměstí najdeme fontánu symbolizující koloběh života.

Ústí nad Orlicí

uo_vMěsto se rozkládá v pěkné poloze nad soutokem Tiché Orlice a Třebovky v podhůří Orlických hor. Dodnes tu má zastoupení textilní výroba (závod Perla), která čerpá z kořenů v 16. století. Příznivý vliv na rozvoj města mělo zahájení provozu na železniční trati z Olomouce do Prahy. Z té doby tu dodnes stojí budova původního nádraží, unikátní technická památka. V centru města najdeme památkovou zónu s raně barokními domy.

!vlevo!vpravo