Vodstvo

Územím Ústeckého kraje protéká naše největší řeka Labe se svým levostranným přítokem Ohře a pravostranným přítokem Ploučnice. Labe u Hřenska opouští území České republiky, protéká Německem a končí svou pouť v Severním moři. Na Ohři byla vybudována přehradní nádrž Nechranice. Národním parkem České Švýcarsko protéká řeka Kamenice.

Bílina

bilina_vBílina pramení na svazích Krušných hor, nad městem Jirkov severně od Chomutova. Protéká mezi Českým středohořím a Krušnými horami na východ. Teče Mosteckou pánví a po 85 kilometrech končí svůj tok soutokem s Labem v Ústí nad Labem. Kdysi to byla čistá řeka, plná ryb. Dokonce se jí říkalo Bělá. Poháněla řadu mlýnů. Dnes má od Mostu výš umělé koryto, je vedena potrubím, protože protéká povrchovými doly. Nad Jirkovem je do ní přiváděna voda umělým kanálem z Ohře, aby se tak zvýšil její průtok. Dříve byla voda z Bíliny používána jako technologická voda v chemických závodech v Záluží u Litvínova. Vytékala jako chemický odpad, voda byla zcela bez života po celém toku. Ke konci 20. století se situace zlepšila a koryto se postupně pročišťuje.

Kamenice

kamenice_vŘeka Kamenice pramení v Lužických horách pod horou Jedlová. Má několik pramenů, které se stékají v Hraničním rybníku, a z něho už vytéká samotná Kamenice. Jako horský potok stéká ze svahů Lužických hor a v širokém údolí se objevuje v České Kamenici. Po soutoku s Chřibskou Kamenicí pokračuje Národním parkem České Švýcarsko. Protéká zde strmými skalami, Ferdinandovou, Divokou a Tichou soutěskou. V Tiché a Divoké soutěsce se po řece můžeme plavit na pramicích. Po 36 kilometrech se Kamenice vlévá v Hřensku, nedaleko hranice s Německem, do Labe.

Labe

Soutok Labe s Ohří proti Litoměřicím uzavírá úrodné Polabí. Od Lovosic se Labe noří do hlubokého kaňonu zvaného Porta Bohemica. Ten prochází napříč Českým středohořím. V Ústí nad Labem přibírá z levé strany Bílinu, v Děčíně zprava Ploučnici a v Hřensku zprava Kamenici. Úzkým a sevřeným korytem pak pokračuje k nedaleké státní hranici s Německem a zde, na nejnižším místě České republiky, opouští řeka Labe naše území. Je tady jakési dno naší země – v nadmořské výšce 115 metrů, tedy necelé dvě Petřínské rozhledny od hladiny moře. Na našem území teče Labe cestou dlouhou 370 kilometrů a od hranic ho čeká ještě dalších 784 kilometrů, než se vlije u Hamburku do Severního moře. Jedná se o třetí největší evropskou řeku.

Nechranická vodní nádrž

nechranice_vMezi městy Kadaň, Chomutov a Žatec byla vybudována na řece Ohře vodní nádrž Nechranice. Je šestou největší přehradní nádrží v České republice a má nejdelší sypanou hráz v délce 3280 metrů. Byla vybudována zejména jako zdroj vody pro nedalekou elektrárnu v Tušimicích. Dnes je využívána především k rekreaci, rybolovu a k vodním sportům. Jsou tu mimořádně příznivé povětrnostní podmínky, proto je hladina Nechranické nádrže vyhledávána zejména jachtaři a surfaři. Další účel je zásobování vodáren, průmyslu, zemědělství a zajištění minimálního průtoku Ohře. V přehradě je osazena malá vodní elektrárna.

Ohře

ohre_vŘeka Ohře pramení v Německu v přírodní rezervaci Smrčiny asi 35 kilometrů od Chebu. Až do Kadaně protéká kopcovitou krajinou, po průtoku Nechranickou přehradní nádrží vytváří četné meandry. Odvodňuje celé Krušné horyDoupovské hory a severní oblast Slavkovského lesa. Jméno Ohře pochází od slova agara, což znamená hbitý, bystrý. Ohře protéká takovými starobylými městy, jako jsou ChebLoket, Kadaň či Louny. Na řece najdeme kromě Nechranic další dvě velká vodní díla – přehrady Kadaň a Skalka. Podél řeky najdeme překrásné přírodní scenerie. Údolní přehradní nádrž Jesenice je největší a nejčistší přehradní nádrží západních Čech. Spolu s další nádrží Skalkou poskytují mnoho příležitostí k rekreaci. Údolí Ohře u Lokte patří k nejkrásnějším oblastem regionu. Nad levým břehem se tu rozprostírá skupina mohutných žulových skal – Svatošské skály. Svůj život končí Ohře po 316 kilometrech (z toho 256 kilometrů je v České republice) ve vlnách Labe v Litoměřicích.

Ploučnice

ploucnice_vPloučnice pramení pod Ještědem, její prameny nalezneme dva. Jeden je vyvěračka u Osečné, druhý se nachází pod vrcholem Ještědu. Ploučnici čeká 106 kilometrů dlouhá cesta až do Děčína, kde se vlévá do Labe. Nad tímto soutokem vyrostl před staletími mohutný hrad, který tu stojí dodnes. Ploučnice odvodňuje severní část Čech vymezenou Českým středohořím a Lužickými horami. Kromě Děčína protéká Českou Lípou a Mimoní. Je oblíbenou řekou pro vodáky. Díky tomu, že protéká pískovcovou oblastí, je v ní po většinu roku dostatek vody.

!vlevo!vpravo