Vodstvo

Ve středních Čechách se u města Mělník vlévá Vltava do Labe. Romantická příroda kolem Berounky a Sázavy vybízí k odpočinku a rekreaci. Na řece Želivce je vybudována vodní nádrž Švihov, která zásobuje pitnou vodou Prahu a její okolí. Další vodní díla nalezneme na Vltavě. Také ta jsou častým cílem rekreantů. Územím kraje protéká jeden z hlavních pravostranných přítoků Labe – řeka Jizera.

Berounka

berounka_vBerounka se vlévá u Lahovic do Vltavy jako její nejvodnatější přítok. Od svého vzniku na severním okraji Plzně teče širokým údolím plzeňské kotliny, poté se zařezává do romantického hlubokého zalesněného údolí. Zde naráží na četné strmé skalní ostrohy i protéká malebnými loukami. Pod městem Beroun vytváří Berounka ve vápencích kaňon se skalnatými stěnami. Po celé délce toku dlouhého 139 kilometrů je Berounka klidnou pomalou řekou s dlouhými úseky bez vodního proudu. Téměř celý tok je splavný pro vodáky a využívaný ke koupání. Nejnavštěvovanějšími úseky je Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko a Český kras.

Jizera

jizera_vVe středních Čechách protéká Jizera otevřenou krajinou. Má zde mírný spád. Po 164 kilometrech od pramene se vlévá do Labe v Lázních Toušeň mezi Brandýsem nad Labem a Čelákovicemi. Nejvýznamnějším městem středních Čech, kterým Jizera protéká, je Mladá Boleslav. Jizera je významným vodním tokem, na horním toku je to pstruhová řeka, téměř po celé délce toku má vodácké využití. Především však slouží jako zdroj pitné vody, čerpají z ní úpravny v Benátkách nad Jizerou a Sojovicích. Vodárna v Káraném nedaleko soutoku Jizery s Labem je jednou z hlavních zásobáren pitné vody pro Prahu.

Labe

plaveb_kanal_vLabe i ve středních Čechách pokračuje ve své cestě jako hlavní tok. Protéká významnými starobylými městy a cestou přibírá důležité české řeky. Jednou z nich je Vltava, která se do Labe vlévá u Mělníka. Aby bylo Labe na co nejdelším úseku splavné, stavějí lidé na jeho toku plavební komory. Ty slouží pro překonání výškového rozdílu hladiny. Odtokem nebo přítokem vody se s využitím samospádu dosáhne snížení nebo zvýšení hladiny vody v plavební komoře a tím i ke spuštění nebo zdvižení plavidla.

Sázava

sazava_vDo středních Čech přitéká Sázava z Českomoravské vrchoviny. Na jih od Prahy, u obce Davle, se vlévá do řeky Vltavy. Sázava patří mezi nejhezčí řeky v České republice. Proto má na Sázavě dlouholetou tradici vodáctví. Sjíždění toků této řeky, plynoucí překrásnou přírodou, představuje pro každého vodáka nezapomenutelný zážitek. Délka řeky od pramene k soutoku je 225 kilometrů, z toho je 208 kilometrů sjízdných pro vodáky.

Vltava

vltava_vVltava je nejdelší a hlavní česká řeka. Je dlouhá 433 kilometrů. Své jméno dostala dávno před příchodem Slovanů. Slovo wilth je markomanské označení pro divoký, dravý a slovo ahwa je voda, proud, řeka. Vodní díla na Vltavě, která najdeme ve středních Čechách, se řadí k vyhledávaným rekreačním oblastem. Slapská přehrada byla vystavěna počátkem 50. let 20. století, aby chránila Prahu před povodněmi. Mezi největší lákadla pro milovníky vodních sportů patří přehradní nádrž Orlík ze 60. let 20. století s hrází o délce 515 metrů.

Vodní nádrž Slapy

slapy_vVodní dílo Slapy na řece Vltavě navazuje na konec vodního díla Štechovice. Stavba přehrady byla dokončena v roce 1955. Její zvláštností je umístění elektrárny přímo v tělese přehrady. Přes vodní nádrž byly vybudovány tři nové silniční mosty. Hlavním účelem přehradní nádrže je vylepšování průtoků, odběr vody pro elektrárnu, ochrana území, zejména Prahy, před záplavami a odběr užitkové vody. Jezero je využíváno také pro sport a rekreaci. K výrobě elektrické energie jsou v přehradě umístěny tři turbíny. Přehradní nádrž je dlouhá 44 kilometrů a má plochu 1392 hektarů. Hráz je vysoká 65 metrů a dlouhá 260 metrů.

Želivka

zelivka_vŽelivka je jedna z nejdůležitějších řek ve středních Čechách, protože zásobuje Prahu a celé střední Čechy pitnou vodou. Želivka je tedy pitná řeka. V letech 1965 až 1972 na ní byla vybudována přehrada Švihov se sypanou hrází, 58 metrů vysokou a 850 metrů dlouhou. Odtud vede štola do hlavního vodojemu v Praze, která je dlouhá 51 kilometrů a podchází jedenáct obcí, třicet čtyři potoků, dvě řeky, dvacet devět silnic a dvě železniční tratě.

!vlevo!vpravo