Zemědělství a průmysl

zula_vVysočina patří mezi chladnější oblasti České republiky. Půda je zde méně úrodná. Typickou plodinou kamenitých polí jsou brambory, len a řepka. Půda vyhovuje i pěstování žita a ovsa. Na loukách se pase skot a ovce. Pěstování brambor dalo vznik potravinářskému průmyslu – výrobě lihu a škrobu. Brambory se zpracovávají k potravinářským účelům či slouží jako krmivo pro vepře. Potravinářský průmysl zpracovává pro různé výrobky mléko.

Vysočina vyniká těžbou kamene, zejména žuly. Ta se těží v mnoha lomech a poté se brousí a leští na pomníky nebo ozdobné obklady. Někde se drtí a žulový kámen se využívá na stavby silnic či k výrobě dlažebních kostek. U Žďáru nad Sázavou, v Dolní Rožínce, se těží uran, surovina potřebná k provozu jaderných elektráren. Ve Žďáru nad Sázavou a v Jihlavě je zastoupen strojírenský průmysl. Nedaleko Třebíče, v obci Dukovany, je v provozu jaderná elektrárna. Na některých místech jsou vybudovány sklárny, dřevozpracující a nábytkářské podniky. Na Vysočině má dlouholetou tradici sklářství, zvláště v okolí Havlíčkova Brodu, Jihlavy a na Žďársku. Ukázky výrobků si můžeme prohlédnout v řadě muzeí, s ruční prací mistrů se seznámíme při prohlídce mnohé sklárny.

!vlevo!test