Zemědělství a průmysl

tovarna_vZemědělská výroba je v Královéhradeckém kraji soustředěna podobně jako v Pardubickém kraji především v oblastech Polabské nížiny. Pěstuje se tu pšenice, cukrovka a kukuřice. Méně příznivé pro zemědělství jsou podmínky v podhorských oblastech. Zde pěstují zemědělci oves, brambory a len. Na loukách na svazích hor se pase skot a ovce.

Mezi významné průmyslové závody v kraji patří textilní podniky. Tradiční textilní výroba je zastoupena například v Trutnově a ve Vrchlabí. Další textilní závody jsou také ve Dvoře Králové nad Labem a v Náchodě. Město Vamberk proslulo ve světě výrobou ruční krajky. Hradec Králové je znám výrobou klavírů značky Petrof.

!vlevo!test