Pohoří a hory

Krajina ve Zlínském kraji je převážně hornatá. Západní část vyplňují nevysoké lesnaté Chřiby. Při řece Moravě sem zasahuje Dolnomoravský úval a jižní část Hornomoravského úvalu. Na východě území stoupají vrcholky Bílých Karpat, které směrem k severu přecházejí v Javorníky a Moravskoslezské Beskydy.

Bílé Karpaty

karpaty_vPohoří Bílé Karpaty leží na pomezí České republiky a Slovenska. Z nejvyššího vrcholu, Velké Javořiny (970 metrů nad mořem) se naskýtá nádherný pohled do moravského podhůří – Horňácka. V Bílých Karpatech najdeme rozlehlé louky s roztroušenými stromy obklopené horskými bukovými lesy. Rozkvétají tu evropské orchideje, sněženky a lilie. Je to území s nejvyšší pestrostí a početností zastoupení orchidejí ve střední Evropě. Mezinárodní kvality tohoto území ocenilo také UNESCO, které je zařadilo na seznam biosférických rezervací. K nejznámějším lokalitám patří komplex květnatých luk Čertoryje a bukový prales Javořina.

Hostýnské vrchy

hostynske_vPohoří Hostýnské vrchy s mírně zvlněnými hřebeny patří k velmi oblíbeným rekreačním oblastem. V místních lesích se skrývá řada technických památek – vodní nádržky na splavování dřeva či milíře na výrobu uhlí. Hostýnské vrchy se rozkládají mezi Valašským Meziříčím, Zlínem a Vsetínem. Turisty přitahují svými hlubokými smíšenými lesy místy protkanými pastvinami, občasnými skálami a hlavně významným poutním místem – Svatým Hostýnem. Podle tohoto poutního místa je pohoří pojmenováno. Nejvyšším vrcholem je Kelčský Javorník s nadmořskou výškou 865 metrů.

Chřiby

chriby_vHorské pásmo Chřibů zabírá plošně nevelkou oblast střední Moravy a odděluje severní rovinatou Hanou od jižních rovin Moravského Slovácka. Nejvyšších výšek dosahují vrcholy Brdo (586 metrů), Ocásek (553 metrů) a Hrad (551 metrů). Pískovcové svahy této vrchoviny jsou porostlé listnatými lesy. Nejvíce se tu objevují duby, buky, lípy, olše a javory. Severní částí tohoto pohoří protéká řeka Morava a na jeho svazích pramení množství drobných potoků a říček, které se do Moravy vlévají.

Javorníky

javorniky_vPohoří Javorníky leží na území České republiky pouze menší částí, větší část Javorníků leží na Slovensku. Nejvyšším bodem Javorníků ležících na Moravě je Malý Javorník s nadmořskou výškou 1019 metrů. Javorníky mají členité svahy hustě pokryté lesy. Jsou prameništěm mnoha řek a potoků (Vranča, Senice). Území tohoto pohoří pokrývá řada menších přírodních rezervací, které chrání vzácná rostlinná společenstva. Celé Javorníky jsou součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

!vlevo!vpravo