Přírodní zajímavosti

V Jihočeském kraji nás překvapí zachovalá příroda v Boubínském pralese. Část pohoří Šumava je součástí národního parku. Na území kraje jsou chráněné krajinné oblasti Blanský les a Třeboňsko.

Blanský les

blansky_vChráněná krajinná oblast Blanský les se prostírá na Českokrumlovsku, menší část na severu a západě leží na Českobudějovicku a na Prachaticku. Jedná se o pozoruhodně zachovalý krajinný celek v podhůří Šumavy s četnými cennými lokalitami. Nejnavštěvovanějším místem této lokality je nejvyšší vrchol – Kleť s nejstarší kamennou rozhlednou v Čechách. Na jižní straně Blanského lesa se rozkládá národní přírodní rezervace Vyšenské kopce nazývaná zahrada jižních Čech.

Boubínský prales

boubin_vBoubínský prales se prostírá na jihovýchodním úpatí hory Boubín (1362 metrů nad mořem). Jedná se o přírodní rezervaci. Boubínský prales je tvořený hlavně buky, smrky a jedlemi. Je to nejzachovalejší zbytek původních smíšených šumavských horských lesů – pomezního hvozdu. Nejstarší exempláře jsou staré 300 až 400 let. Nejznámější „Král smrků“ byl vysoký 57 metrů a ve výšce 130 centimetrů od země měl obvod 508 centimetrů. Pozoruhodné jsou různé deformace stromů i chůdové kořeny. V nadmořské výšce 925 metrů bylo v minulosti vybudováno jezírko „U pralesa“, nádrž pro umožnění plavby dřeva do sklárny v Lenoře.

Česká Kanada

kanada_vČeská Kanada je území ležící na pomezí historických zemí Čech a Moravy zhruba mezi městy Nová Bystřice a Jindřichův Hradec. Nejvyšším vrcholem je Vysoký kámen s nadmořskou výškou 738 metrů. Po celé České Kanadě jsou rozesety skalní a kamenné útvary. Poměrně hojné jsou zde i rybníky (Kačležský, Krvavý, Osika, Blanko…). Centrem České Kanady je odnepaměti románská zřícenina hradu Landštejn. Je to kraj hlubokých lesů s drsným podnebím, divokou přírodou, vysokými vrchy, velkými rybníky a žulovými útvary bizarních tvarů. Jedná se o velmi řídce osídlené území.

Třeboňsko

trebonsko_vChráněná krajinná oblast Třeboňsko se rozkládá na Jindřichohradecku. Jedná se o příklad ochrany kulturní krajiny výrazně pozměněné člověkem, která má přesto významnou ochranářskou hodnotu. Třeboňsko je také ptačí oblastí a významným ptačím územím. Přirozeným centrem chráněné krajinné oblasti je Třeboň. Předmětem ochrany jsou rybníky – umělé mokřady vytvořené především v 15. století, spolu s důsledným systémem stok (nejvýznamnější je 47 kilometrů dlouhá Zlatá stoka). Dále chráníme rašeliniště, nivu meandrující řeky Lužnice, a pískovny – hlubší nádrže vzniklé po těžbě štěrkopísků.

!vlevo!vpravo