Města

Jihomoravský kraj je hustě zalidněná oblast naší republiky. Má několik zajímavých měst. Krajským městem Jihomoravského kraje je Brno. Další větší města kraje jsou Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.

Brno

brno_vBrno leží na soutoku řek Svitavy a Svratky. Jeho charakteristické panoráma tvoří dva vrchy, Špilberk a Petrov. Petrovu dominuje katedrála svatého Petra a Pavla se dvěma vysokými, štíhlými věžemi. Ze Zelného trhu pod Petrovem, jehož střed zdobí barokní kašna Parnas, je možné vidět Starou radnici s gotickým portálem. U vchodu do radnice najdeme visícího draka. Na nedalekém Kapucínském náměstí najdeme kapucínský klášter s podzemními hrobkami. Na Dominikánském náměstí stojí Nová radnice, kde sídlí Magistrát města Brna. V areálu brněnského Výstaviště se konají od roku 1928 specializované veletrhy. Z významných osobností, které jsou spojeny s Brnem, jmenujme hudebního skladatele Leoše Janáčka, který v Brně žil a tvořil, a spisovatele Ondřeje Sekoru, brněnského rodáka.

Blansko

blansko_vMěsto Blansko leží v údolí Svitavy. Je nástupním místem do turistických oblastí Moravského krasu, především k propasti Macocha. Blansko je jméno českého původu a znamená místo na bažinách neboli blanách. O stavbě hradu v Blansku se můžeme dozvědět z pověsti. Další historie města je spojena s rozvojem průmyslu, především železářství. V 17. století tu vzniká první hamr, další rozvoj železářství připomíná bývalá huť Klamovka, ve které je výstava umělecké litiny. V místním zámku je umístěné muzeum, které se zabývá dějinami železářství od pravěku do současnosti.

Břeclav

breclav_vBřeclav ležící na řece Dyji je centrem Podluží, důležitým průmyslovým střediskem a dopravní křižovatkou. Je zde železniční a silniční přechod do Rakouska a na Slovensko. Kníže Břetislav I. tu v 11. století založil hradiště, které mělo střežit cestu z Moravy do Rakous. Ve 12. století zde byl vybudován hrad, který v 16. století Žerotínové přestavěli na renesanční zámek. K němu se váže pověst o pyšné panně. Město bylo v roce 1944 prakticky zničeno leteckým bombardováním. Dnes je nově vybudováno. Předchůdcem původního břeclavského hradiště bylo rozsáhlé velkomoravské hradiště Pohansko.

Hodonín

hodonin_vPrůmyslové město Hodonín leží v Dolnomoravském úvalu poblíž státní hranice se Slovenskem. Již v 11. století stál u brodu přes řeku Moravu starý hrad, jehož posádka hlídala hojně využívanou cestu z Čech do Uher. A město vzniklé pod hradem zřejmě získalo své jméno od správce hradu Godona. Rozvoj města ovlivnilo napojení na železnici. V 18. století tu byla založena tabáková továrna, v 19. století cukrovary a cihelny, poté přibyla elektrárna na spalování lignitu. Hodonín je spojen i se zkoumáním ložisek ropy a zemního plynu. Nejslavnějším z hodonínských rodáků je první československý prezident T. G. Masaryk. Jeho život a dílo si můžeme připomenout v Masarykově muzeu v místním zámku.

Mikulov

mikulov_vMikulov patří k významným centrům vinařství na Moravě. Víno se pěstuje na vinicích pod nedalekou Pálavou. Celý Mikulov si můžete prohlédnout ze Svatého kopečku. Na něm najdeme barokní kapli a kalvárii s křížovou cestou. Dominantou města je zámek, který stojí na místě původního hradu z 11. století. Pověst vypráví, co se tu dělo v době válek s Turky. Dnes na zámku sídlí vinařské muzeum. V zámeckém sklepě se dochoval vzácný desátkový vinný sud o obsahu 1010 hektolitrů. V Mikulově se dochovaly zbytky gotického opevnění. Patří k nim i Kozí hrádek, hranolovitá věž vystavěná na skalnatém vršku nad severním okrajem města.

Vyškov

vyskov_vVyškov leží na řece Haná. Již ve 12. století tu stávala osada. Od 13. století patřil Vyškov olomouckým biskupům. Díky tomu i díky výhodné poloze na křižovatce obchodních cest se rychle rozvíjel. Dnes je město příjemným střediskem Hané s upraveným centrem a řadou památek. V jádru zámku se skrývá gotický biskupský hrad. V zámecké zahradě najdeme barokní lodžie a portál. Na náměstí je renesanční radnice a barokní morový sloup. Zachoval se tu také souvislý úsek hradeb se střílnami. Vyškov je sídlem Vojenské akademie.

Znojmo

znojmo_vZnojmo leží na břehu řeky Dyje a díky bělostné architektuře bývá nazýváno „bílé město“. Jedná se o jedno z nejstarších moravských měst, o pevnou baštu českého království při hranicích s Rakouskem. Jeho dominantu tvoří radniční věž z 15. století nazvaná „naše krásná paní“. V podzemí historického jádra se nachází čtyřpodlažní labyrint chodeb, jenž patří k největším bludištím ve střední Evropě. Podzemí původně sloužilo k uskladnění ovoce, zeleniny, piva a vína. Postupným rozšiřováním však vznikla chaotická spleť využívaná v dobách nebezpečí jako úkryt měšťanů a jejich majetku. Ke Znojmu neodmyslitelně patří znojemské okurky a víno.

!vlevo!vpravo