Nové Město

Nové Město pražské založil roku 1348 Karel IV. Ke svému městu byl velkorysý. Díky tomu jsou jeho ulice dostatečně široké a prostorné. V 19. století byla velká část Nového Města zbourána a přestavěna do dnešní podoby. Hlavním centrem této pražské čtvrti je Václavské náměstí, nejvýznamnějšími budovami jsou Národní divadlo a Národní muzeum.

Národní divadlo

divadlo_vNárodní divadlo bylo postavené na břehu řeky Vltavy podle návrhů architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze v novorenesančním stylu. Těsně před dokončením budova vyhořela, napodruhé bylo Národní divadlo slavnostně otevřeno roku 1883 provedením opery Libuše od Bedřicha Smetany. Stavba divadla se financovala z veřejných sbírek celého národa. To dokládá i zlatý nápis „Národ sobě“ na oponě divadla. Na výzdobě divadla se podíleli vynikající čeští umělci J. V. Myslbek, M. Aleš, F. Ženíšek, V. Brožík, V. Hynajs. K původní budově přiléhá „Nová scéna“, která byla dostavěna roku 1983.

Václavské náměstí

vaclavak_vTuristickým centrem Nového Města je Václavské náměstí. Je dlouhé 750 metrů a široké 60 metrů. Slouží jako obchodní, kulturní a politické centrum Prahy. Václavské náměstí bylo svědkem mnoha významných historických událostí. Je to tradiční místo pro demonstrace, oslavy a jiná masová setkání. Původně se nazývalo Koňský trh. Nacházejí se zde hotely, kanceláře zahraničních i domácích společností, obchody se suvenýry i rychlá občerstvení.

Národní muzeum

muzeum_vNovorenesanční budova Národního muzea stojí nad horním okrajem Václavského náměstí. Vznikla na konci 19. století, výzdobu vytvořili umělci, kteří se podíleli na vytvoření Národního divadla. Počátky muzea byly spjaty s dary velkých soukromých sbírek, především přírodovědných. Národní muzeum má průčelí široké 100 metrů, takže důraz při stavbě byl kladen především na monumentalitu. Po obou stranách vstupu do budovy jsou symbolické sochy Historie a Přírodních věd. V budově Národního muzea jsou instalovány sbírky soustřeďující nejcennější kulturní dědictví našeho národa. V budově je umístěna muzejní knihovna a pořádají se zde příležitostné výstavy, přednášky i další kulturní akce.

Pomník svatého Václava

vaclav_vPod budovou Národního muzea najdeme pomník svatého Václava – bronzovou jezdeckou sochu knížete Václava, obklopenou sochami svatého Prokopa, Vojtěcha, Ludmily a Anežky. Jedná se o dílo J. V. Myslbeka z počátku 20. století. Na podstavci najdeme nápis: „Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, nedej zahynouti nám ni budoucím.“ Sousoší je symbolem české státnosti. Je zhotoveno z bronzu a na výšku měří přes sedm metrů.

!vlevo!vpravo