Hrady, zámky a kláštery

V Kraji Vysočina můžeme navštívit známý hrad Pernštejn, bývalou obrannou pevnost Lipnici nad Sázavou, zámky Náměšť nad Oslavou a Jaroměřice nad Rokytnou. Zastavíme se na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou a v Želivu.

Jaroměřice nad Rokytnou

jaromerice_vBarokní zámek s kostelem svaté Markéty je jeden z největších zámeckých komplexů v Evropě. Na místě tvrze vyrostla v 16. století renesanční budova, která na počátku 18. století dostala dnešní barokní podobu. Zámek je obklopen rozsáhlým parkem se sochami antických bohů a bohyň. Někdejší majitel z něj učinil v 18. století centrum hudebního života a tato tradice je zachována dodnes. Po celý rok se tu konají koncerty. V zámku najdeme zámecké divadlo, hudební a taneční sál, knihovnu, galerii a čínský kabinet.

Lipnice nad Sázavou

Hrad v Lipnici nad Sázavou vznikl ve 14. století jako obranná pevnost, která měla sloužit k ochraně obchodní cesty z Havlíčkova Brodu do Humpolce. Na hradě si můžeme prohlédnout zbrojnici, expozici gotických kachlových kamen, kapli a rozsáhlá sklepení. Zbytky věže nabízejí daleký rozhled po okolní krajině. V obci pod hradem můžeme navštívit Památník Josefa Haška, umístěný v domě, kde autor knihy o osudech dobrého vojáka Švejka prožil poslední léta života. Seznámit se můžeme s pověstí o rytíři Samsonovi.

Náměšť nad Oslavou

namest_vMěsto ležící v údolí řeky Oslavy má řadu cenných památek. Jeho významnou dominantu tvoří mohutný zámek na vysokém zalesněném kopci nad levým břehem řeky. Předchůdcem renesančního zámku byl gotický hrad. Jeho jedna válcová věž se dochovala dodnes. Do zámku se vstupuje po kamenném mostě z 18. století. Kromě stylově zařízených sálů si v zámku můžeme prohlédnout vzácné nástěnné koberce. Zhlédnout lze například knihovnu, kapli, pracovnu prezidenta Beneše a ubytovací pokoje pro státní návštěvy.

Pernštejn

pernstejn_vPernštejn patří k nejlépe zachovaným gotickým hradům v Evropě. Stojí na táhlém zalesněném hřbetu nad soutokem Svratky a Nedvědičky. Důmyslný obranný systém činil hrad téměř nedobytným. Osvědčil se zejména během třicetileté války. Při renesanční přestavbě v 16. století byl použit bílý mramor, jenž dodnes dodává hradu pohádkový vzhled. Jádrem hradu je palác trojúhelníkového půdorysu. Vnitřní prostory hradu jsou navzájem propojeny křivolakými chodbami a točitými schodišti, místnosti jsou zařízené dobovými doplňky a nábytkem. O stavbě hradu vypráví pověst.

Zelená Hora

zelena_vNa Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou najdeme pozoruhodný hřbitovní kostel svatého Jana Nepomuckého, který je unikátním dílem architekta Santiniho z počátku 18. století. Pro originalitu české barokní gotiky je zapsán v seznamu UNESCO. Kostel je vybudován na půdorysu pěticípé hvězdy. Má pět vchodů a pět oltářů, na hlavním oltáři pět hvězd a pět andělů. Výstavbu kostela prosadil opat cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou, který ležel na úpatí Zelené hory. Zdejší klášter významnou měrou přispěl ke kolonizaci kraje. Na jeho místě dnes stojí zámek. V něm najdeme Muzeum knihy.

Želiv

zeliv_vŽelivský klášter vystavěný na strmém ostrohu nad řekou Želivkou je pozoruhodně zachovalým celkem středověké civilizace. Byl založen knížetem Soběslavem ve 12. století. Z kláštera pocházel husitský vůdce Jan Želivský. Husité klášter pobořili, po husitských válkách byl obnoven jen kostel. Šlechtický rod Trčků přestavěl část budov na opevněné sídlo, zvané Trčkův hrad. Od 17. století premonstráti klášter obnovovali a přestavovali. V něm je dodnes zachován barokní refektář, kapitulní síň a freskami zdobená knihovna. Na podélné křídlo opatství navazuje renesančně upravený Trčkův hrad.

!vlevo!vpravo