Zlínský kraj

znakZlínský kraj leží ve východní části České republiky. Je oblastí, kde započala slovanská státnost, křesťanská víra a kultura. Otevřela se tu brána mezi západní a východní Evropou. Jmenujme alespoň čtyři osobnosti, které se tu narodily nebo ovlivnily vývoj našich dějin: Jana Amose Komenského, Leoše Janáčka (čerpal tu inspiraci ke své hudbě), Tomáše Garrigua Masaryka a Tomáše Baťu. Z historie kraje si často připomínáme pověst o knížeti Svatoplukovi, která se měla odehrát za dob Velké Moravy, tedy prvního státního útvaru na našem území. Po bouřlivém životě se Svatopluk smířil s vírou a zemřel v pokoji. My si spíš pamatujeme jeho tři pruty, kterými nabádal své syny ke svornosti. Ve Zlínském kraji se prolínají tři národopisné oblasti – Valašsko, Haná a Slovácko. I to je příčinou neobyčejné přírodní a kulturní rozmanitosti kraje.

Zlínský kraj má ve znaku modrozlatě čtvrcený štít. V prvním poli je moravská orlice, protože kraj se nachází na Moravě. Ve druhém poli najdeme postavenou zavřenou modrou knihu se stříbrnou ořízkou a zlatým křížem na deskách. Toto pole připomíná, že na území kraje leželo jádro Velkomoravské říše spjaté s působením věrozvěstů Konstantina a Metoděje. Ve třetím poli se kříží sekery – valašky na černých topůrkách. Jsou přeložené položenou modrou radlicí a převýšené modrým vinným hroznem. Pole poukazuje na přírodní a kulturní rozmanitost oblasti, neboť kraj slučuje část hornatého Valašska, část úrodné Hané a vinorodý region Slovácka. Ve čtvrtém poli je zlatá osmihrotá hvězda. Ta byla převzata ze znaku města Zlína.

kraj

!test!vpravo