Pamětihodnosti

V Karlovarském kraji navštívíme tradiční houslařskou dílnu a vypravíme se za světoznámým růžovým porcelánem. Velmi zajímavý je i klášter Teplá.

Chodov

V Chodově na Sokolovsku se nachází manufaktura na ruční výrobu světoznámého růžového porcelánu. Patří k nejstarším svého druhu v Čechách – vznikla již v roce 1811. Založil ji majitel chodovského panství, uhelný podnikatel Franz Miessel. Ve 20. století byla porcelánka pod názvem Bohemia začleněna do velkého oborového podniku Karlovarský porcelán. V průběhu všech let si v Chodově zachovali právo používat vlastní výrobní značky. Růžový porcelán se odtud dodnes vyváží do celého světa. Výroba se zaměřuje hlavně na běžné typy empírovýchrokokových tvarů i na drobnou figurální plastiku.

Luby

luby_vMěstečko Luby nedaleko Chebu proslavila výroba strunných hudebních nástrojů, zejména houslí. Tato tradice vznikla na počátku 17. století. Zpočátku byla výroba houslí doplňkovým příjmem zdejších obyvatel, ale záhy tu přes manufakturu vznikla tovární výroba. V Lubech byl dokonce odhalen houslařský pomník, kterým byl vzdán hold všem neznámým houslařům a výrobcům hudebních nástrojů. Již koncem 19. století se zdejší výroba houslí, viol, mandolín a později kytar stala světoznámou pod označením Cremona. Zdejší výroba patří mezi největší v Evropě. Stále zde přetrvává výroba mistrovských nástrojů.

Teplá

tepla_vRozlehlý areál středověkého kláštera premonstrátů byl založen ve 12. století. Byl dvanáctkrát zcela vypleněn, šestkrát do základů vyhořel. Mnohokrát byl přestavován, rozšiřován a obnovován. Jeho dnešní podoba je barokní ze 17. a 18. století. Novodobé, z počátku 20. století, je křídlo nové knihovny a muzea. Areál býval obehnán hradební zdí. Místní knihovna čítá na sto tisíc svazků a je druhou největší klášterní knihovnou v naší republice (po pražském Strahovu). Klášter byl po celou dobu své existence významným kulturním a hospodářským centrem Chebska, z jeho členů pocházeli rektoři Univerzity Karlovy i význační vědci a osvícenci.

Žlutice

zlutk_vPrvní písemná zmínka o Žluticích pochází z roku 1186, kdy měly být majetkem kláštera v Kladrubech. Již na počátku 14. století měly Žlutice městskou správu. Rozvoj města byl závislý zejména na obchodu se solí a plátenictví. V období husitských válek se město přiklonilo na stranu kališníků a v okolí docházelo opakovaně k ozbrojeným střetům. Největšího rozvoje město dosahuje v 16 století. V této době zde vzniká Žlutický kancionál, jako jedno z nejkrásnějších děl iluminátorského umění 16. století. Již v době svého vzniku měl hodnotu velkého domu a jeho texty byly psány česky. Kopie kancionálu je uložena v městském muzeu.

!vlevo!vpravo